T T
zdjęcie
Zdjęcie przedstawiające budynek magazynu.

Magazyn zbiorów MEK

magazynowanie zbiorów

Magazyn, w którym znajduje się ponad 300 m2 powierzchni do przechowywania zbiorów. W budynku znajduje się również punkt konserwatorski, a w nim specjalistyczny sprzęt do dezynfekcji i dezynsekcji obiektów wielkogabarytowych.

Budowę oraz wyposażenie budynku dofinansowano z budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest pn. „Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - działania najpilniejsze”.