T T
zdjęcie
Wizualizacja po rewitalizacji.

Dawny folwark

„Magazyn Studyjny” w dawnym folwarku Kraków Kobierzyn

W 2017 roku zespół architektoniczno-parkowy Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie obchodził 100-lecie swojego istnienia. Zbudowany w oparciu o ideę samowystarczalnego miasta – ogrodu, zaliczany był do najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. Koncepcja architektoniczna, którą zrealizował W. Klimczak, powstała w wyniku współpracy psychiatrów i architektów. W ogromnym parku wybudowano 15 pawilonów dla chorych i ponad 40 budynków administracyjnych, mieszkalnych i gospodarczych. Malownicze budynki (nawiązujące do angielskiego cottage style) rozmieszczono w układzie promienisto-koncentrycznym, przypominającym kształt motyla.

W kompleksie znalazły się zabudowania folwarczne stanowiące zaplecze dla hortiterapii – innowacyjnej wówczas metody terapii wykorzystującej rośliny i ogrody w pracy z pacjentami. W najbliższych latach planujemy odratować i dostosować do nowych funkcji jeden z dawnych budynków gospodarczych znajdujących się w parku przy Szpitalu im. dra Józefa Babińskiego.

Pod ziemią zamierzamy ulokować Magazyn Studyjny (łącznie ponad 1700 m2) przeznaczony dla zbiorów etnograficznych, które zostałyby przeniesione z siedziby przy placu Wolnica w Krakowie, gdzie zgromadzone są teraz. Na kondygnacjach powstałyby pracownie naukowe, edukacyjne i specjalistyczne (fotograficzna i konserwatorska), z infrastrukturą recepcyjną (kawiarenką), a teren wokół zostałby zagospodarowany we współpracy z mieszkańcami powstającej obok dzielnicy mieszkaniowej, na potrzeby edukacyjno-rekreacyjne.

W ten sposób zbiory etnograficzne zostałyby udostępnione w zupełnie nowy sposób dla każdego zainteresowanego, zarówno w formie zwiedzania grupowego, jak i indywidualnego, uruchomione zostałyby także nowe formy zajęć. Z Magazynu Studyjnego oraz nowych pracowni korzystaliby także pacjenci Szpitala, w szczególności w ramach arteterapii. 

Obecnie staramy się pozyskać fundusze na realizację przedstawionych wyżej zamierzeń.