T T

Konserwacja

Treść

Konserwacja zbiorów jest jedną z podstawowych aktywności w ramach dbania o zasoby kolekcji muzealnych. Jej znacząca funkcja obejmuje szereg zagadnień w pionie zarządzania zbiorami w instytucji „długiego trwania” jaką jest muzeum.

Konserwacja Muzeum Etnograficznego w Krakowie zajmuje się ochroną i konserwacją zbiorów wykonanych w różnych technikach i technologii, często nietypowej, tak charakterystycznej dla zbiorów etnograficznych. Wśród nich są obiekty drewniane, metalowe, tkanina, papier, materiały organiczne w tym skóra, pióra, jelita, kości, poroże, obiekty wykonane z włókien roślinnych, a także tworzywa sztuczne.

Do jej najważniejszych zadań należą działania prewencyjne skupiające się wokół bezpiecznego przechowywania, użytkowania w tym eksponowania i transportu muzealiów, a także konserwacja wraz z dokumentowaniem powyższych działań. W ramach opieki nad zbiorami, w imię rozwoju i edukacji, współpracuje z różnymi instytucjami kultury, uczelniami wyższymi i konserwatorami. Bierze udział w projektach naukowych i warsztatach, poszerzając i wykorzystując wiedzę na temat nowych możliwości badawczych, a tym samym lepszej ochrony konserwatorskiej powierzonego mienia.

Prace konserwatorskie realizowane są z dbałością o jakość wykonania i zachowanie materii w jej oryginalnym charakterze razem ze śladami użytkowania i innymi, powstałymi na przestrzeni czasu a stanowiącymi o jej wartości i historii. Na potrzeby bezpiecznego przechowywania zbiorów wykonywane są, w miarę możliwości, profesjonalne pudła i opakowania zarówno indywidualne jak i zbiorcze.

Konserwacja obońki z kolekcji Kultury Materialnej w ramach bieżących wydarzeń w MEK.
Konserwacja obrazu sztalugowego na podobraziu drewnianym z przedstawieniem Św. Pawła, z kolekcji Sztuka. Muzealne praktyki studentki IV r. WKiRDS krakowskiej ASP.
Konserwacja Lustra panny młodej z kolekcji Kultur Pozaeuropejskich. Przygotowania do wystawy czasowej "Powerbank / Siła kobiet".
Konserwacja Tasaka z kolekcji Kultury Materialnej. Przygotowania do wystawy czasowej "Powerbank / Siła kobiet".
Konserwacja kaftana irchowego w ramach użyczenia na wystawę czasową do PME w Warszawie.
Konserwacja rzeźby Św. Onufry z kolekcji Sztuka. W trakcie zaplatania końskiego włosia po oczyszczeniu. Przygotowanie do wystawy czasowej "Powerbank / Siła kobiet".
Konserwacja kasety obrzędowej z kolekcji Kultur Pozaeuropejskich. W trakcie uzupełniania ubytków polichromii. Przygotowanie do wystawy czasowej "Powerbank / Siła kobiet".
Lasso (arkan) z kolekcji Kultur Pozaeuropejskich. Fotografia przed i po konserwacji wykonanej w ramach wydarzenia Mikrohistorie.
Konserwacja Ołtarza z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Zajęcia dydaktyczne studentek II r. WKiRDS krakowskiej ASP w MEK.
Zajęcia dydaktyczne studentek II r. WKiRDS krakowskiej ASP w MEK. Konserwacja czterech rzeźba z kolekcji Sztuka.
Konserwacja wieńca dożynkowego z kolekcji Kultura Społeczna. Przygotowanie w ramach użyczenia na wystawę czasową do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Pudła indywidualne i zbiorcze wykonane przez konserwację MEK dla muzealiów z kolekcji Kultur Pozaeuropejskich.
Pudło wykonane dla obiektu Skrzypce diabelskie, w celu bezpiecznego przechowywania w magazynie zbiorów Kultury Społecznej.