T T
W lewym dolnym rogu głowa renifera na tle drzew i błękitnego nieba. Za reniferem stoi mężczyzna na śniegu. Przy jego nodze ławeczka z przewiązanym namiotem i fragmentem futra. W tyle chatka z drewnianych bali pokryta śniegiem.

Jak myślimy o muzeum etnograficznym?

Treść


MISJA

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, mając świadomość wyjątkowości powierzonej mu najstarszej zgromadzonej kolekcji etnograficznej w Polsce, z szacunkiem pochyla się nad tym, co polecili nam przechować nasi przodkowie, opracowując, upowszechniając i promując swoje zbiory oraz krzewiąc wiedzę o dziejach i różnorodności kultur ludzkich.

Ci którzy poszukują swoich korzeni, tożsamości lub inspiracji są mile widzianymi gośćmi we wszystkich obiektach Muzeum.

Sercem Muzeum Etnograficznego w Krakowie są jego zbiory – unikalna, cenna i bardzo różnorodna kolekcja. Kolekcja przedmiotów, dokumentów, dzieł sztuki, w której każdy eksponat ma swoją historię, powiązaną z historią danego człowieka. Te świadectwa przeszłości i te historie prezentujemy żyjącym współcześnie, jednocześnie dbając o nie z wielką pieczołowitością, konserwując je i należycie przechowując dla kolejnych pokoleń.

Równocześnie Muzeum nadal prowadzi badania, opisuje zastany świat, szukając nowych kontekstów, interpretując zjawiska, odsłaniając to, co zakryte lub niezrozumiałe i prowadząc pogłębiony dyskurs naukowy w środowiskach instytucji naukowych i kulturalnych.

WIZJA

Muzeum Etnograficzne stanie się instytucją otwartą na wszystkie grupy społeczne.

Muzeum będzie prowadziło szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i popularyzatorską, nie tylko w swojej siedzibie, ale i poza nią.

Muzeum będzie wykorzystywało potencjał i doświadczenie swoich pracowników, którzy dla wielu środowisk staną się ekspertami w dziedzinie regionalizmu, etnografii, antropologii, historii sztuki, muzealnictwa, dziedzictwa lokalnego.

Muzeum podniesie swoją rangę, stając się znaczącą instytucją naukową, inicjując i organizując działalność naukową, we współpracy z innymi muzeami, instytucjami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz prowadząc badania naukowe.

Muzeum stanie się, we współpracy z małopolskimi instytucjami kultury, znaczącym ośrodkiem edukacji regionalnej w Polsce, kładąc jednocześnie nacisk na zachowanie dorobku kulturalnego i promowanie odrębności mieszkańców wszystkich grup etnograficznych z obszaru Małopolski.

Muzeum będzie wspierało merytorycznie stowarzyszenia i organizacje oraz patronowało wydarzeniom promującym kulturę tradycyjną i regionalizm.


Monika Dudek 
Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie


Przeczytaj całość:
PROGRAM DZIAŁANIA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE