T T

Informacje o zniżkach

Treść

STOSOWANE ULGI W OPŁATACH ZA WSTĘP NA WYSTAWY 


Ulga w opłacie za wstęp na wystawy w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie przysługuje poniżej wymienionym obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu tj.:
 • Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • Słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb specjalnych,
 • Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • Emerytom i rencistom,
 • Osobom z niepełnosprawnościami (osobie asystującej przysługuje wstęp bezpłatny),
 • Członkom grup zorganizowanych,
 • Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Karty Dużej Rodziny,
 • Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem,
 • Posiadaczom legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.


ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA WSTĘP NA WYSTAWY


Zwolnienie z opłat za wstęp na wystawy w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie przysługuje poniżej wymienionym obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu tj.:

 • Dzieciom do lat siedmiu,
 • Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • Posiadaczom „Karty Polaka”,
 • Członkom Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL),
 • Pracownikom muzeów (także emerytowanym),
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • Studentom Kierunków Etnologii i Antropologii,
 • Przedstawicielom mediów,
 • Przewodnikom i opiekunom grup zorganizowanych,
 • Asystentom osoby z niepełnosprawnościami,
 • Wszystkim zwiedzającym w niedzielę – dotyczy wystawy stałej oraz wystawy czasowej „Syberia. Głosy z Północy”,
 • Osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.


ZNIŻKI SPECJALNE

Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej Rodziny, Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Posiadaczom w.w. kart oferujemy: 

 • 50% zniżki na bilety wstępu (normalne i ulgowe) na wystawę stałą i wystawy czasowe dla każdego uprawnionego legitymującego się KKR,
 • 30% zniżki na udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum dla każdego uprawnionego legitymującego się KKR,
 • 50% zniżki dla każdego uczestnika grupy zorganizowanej uczestniczącego w zwiedzaniu lub zajęciach edukacyjnych dla każdego uprawnionego legitymującego się KKR.


Akcja Pociąg do kultury
 


Kupując bilet na przejazd kolejami spółki Koleje Małopolski otrzymujesz równocześnie rabat na skorzystanie z oferty programowej 15 samorządowych instytucji kultury województwa małopolskiego. Muzeum Etnograficzne w Krakowie oferuje 30% zniżki na bilety wstępu do Muzeum (na wystawę stałą oraz wystawy czasowe) na podstawie okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi według regulaminu akcji. Więcej informacji: www.etnomuzeum.eu/aktualnosci/akcja-promocyjna-pociag-do-kultury.

 

„Pociąg do kultury” to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego i Kolei Małopolskich sp. z o.o.


Program #zwiedzajKrakow


Program ten umożliwia skorzystanie z 20-procentowych zniżek oferowanych przez partnerów akcji i będzie trwał do 30 czerwca 2021 roku.

Z rabatów mogą skorzystać posiadacze karty #zwiedzajKrakow (otrzymać ją można spędzając noc w Krakowie w jednym z obiektów partnerskich). Z kolei krakowianie mogą korzystać z programu okazując jedną z kart miejskich: Kartę Krakowską (mobilną lub plastikową), Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowską Kartę Rodzinną 3+.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza do skorzystania ze zniżki 20 % na bilety normalne i ulgowe na wystawę stałą:
bilet normalny – 10,40 PLN (dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz Karty #zwiedzajKrakow uprawnionych do biletu normalnego)
bilet ulgowy – 5,60 PLN (dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz Karty #zwiedzajKrakow uprawnionych do biletu ulgowego).
w niedzielę – wstęp wolny
 
UWAGA: Rabaty wynikające z Kart Miejskich, nie sumują się z rabatem z programu #zwiedzajKrakow. W Muzeum Etnograficznym, niezależnie od programu #zwiedzajKrakow, posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oferujemy zniżkę 50% na bilety.

Więcej informacji: https://etnomuzeum.eu/aktualnosci/mek-partnerem-programu-zwiedzajkrakow 


Ogólnopolska Karta Seniora


Muzeum Etnograficzne w Krakowie oferuje 50% zniżki od cen biletów ulgowych dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl