T T
Kolejka do kasy, na pierwszym planie kasjerka wydająca bilet.

Informacja o zniżkach

Treść

Dowiedz się komu przysługują bilety bezpłatne oraz bilety ulgowe, a także specjalne zniżki.

BILETY BEZPŁATNE przysługują (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • wszystkim zwiedzającym we wtorek
 • dzieciom do lat siedmiu
 • członkom PTL, pracownikom muzeów, członkom ICOM i ICOMOS
 • studentom kierunków Etnologii i Antropologii, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • posiadaczom „Karty Polaka”
 • weteranom, weteranom poszkodowanym, posiadaczom legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanej z powodów politycznych
 • asystentom osób z niepełnosprawnościami
 • przedstawicielom mediów
 • osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum

BILETY ULGOWE przysługują (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • uczniom szkół systemu oświaty, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • posiadaczom karty ISIC – International Student Identity Card
 • nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w Polsce, państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • studentom, uczestnikom studiów doktoranckich, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • emerytom i rencistom, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • osobom z niepełnosprawnościami
 • członkom grup zorganizowanych
 • kombatantom

W ramach KARTY DUŻEJ RODZINY, KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ 3+, KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM przysługuje:

30% zniżki
 • na udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum (nie dedykowanych grupom zorganizowanym)
50% zniżki
 • na bilety wstępu na wystawę stałą i wystawy czasowe
 • dla każdego uczestnika grupy zorganizowanej, biorącego udział w zwiedzaniu (oprowadzaniu z przewodnikiem) i zajęciach edukacyjnych (dla grup zorganizowanych)
 • na każde płatne wydarzenie organizowane przez MEK (bilet wstępu, warsztaty dla grup zorganizowanych, inne warsztaty, oprowadzanie z przewodnikiem)

Muzeum Etnograficzne oferuje również ZNIŻKI SPECJALNE:

Program #zwiedzajKrakow


Program ten umożliwia skorzystanie z 20-procentowych zniżek oferowanych przez partnerów akcji i będzie trwał do końca 2021 roku.

Z rabatów mogą skorzystać posiadacze karty #zwiedzajKrakow (otrzymać ją można spędzając noc w Krakowie w jednym z obiektów partnerskich). Z kolei krakowianie mogą korzystać z programu okazując jedną z kart miejskich: Kartę Krakowską (mobilną lub plastikową), Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowską Kartę Rodzinną 3+.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza do skorzystania ze zniżki 20 % na bilety normalne i ulgowe na wystawę stałą:
bilet normalny – 12 PLN (dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz Karty #zwiedzajKrakow uprawnionych do biletu normalnego)
bilet ulgowy – 6,40 PLN (dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz Karty #zwiedzajKrakow uprawnionych do biletu ulgowego).
w niedzielę – wstęp wolny
 
UWAGA: Rabaty wynikające z Kart Miejskich, nie sumują się z rabatem z programu #zwiedzajKrakow. W Muzeum Etnograficznym, niezależnie od programu #zwiedzajKrakow, posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oferujemy zniżkę 50% na bilety.

Więcej informacji: https://etnomuzeum.eu/aktualnosci/mek-partnerem-programu-zwiedzajkrakow 

Ogólnopolska Karta Seniora


Muzeum Etnograficzne w Krakowie oferuje 50% zniżki od cen biletów ulgowych dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl