T T
Kolejka do kasy, na pierwszym planie kasjerka wydająca bilet.

Informacja o zniżkach

Treść

Dowiedz się komu przysługują bilety bezpłatne oraz bilety ulgowe, a także specjalne zniżki.

BILETY BEZPŁATNE przysługują (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • wszystkim zwiedzającym we wtorek
 • dzieciom do lat siedmiu
 • członkom PTL, pracownikom muzeów, członkom ICOM i ICOMOS
 • studentom kierunków Etnologii i Antropologii, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • posiadaczom „Karty Polaka”
 • weteranom, weteranom poszkodowanym, posiadaczom legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanej z powodów politycznych
 • asystentom osób z niepełnosprawnościami
 • przedstawicielom mediów
 • osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum


BILETY ULGOWE przysługują (za okazaniem stosownych dokumentów):

 • uczniom szkół systemu oświaty, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • posiadaczom karty ISIC – International Student Identity Card
 • nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w Polsce, państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • studentom, uczestnikom studiów doktoranckich, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • emerytom i rencistom, będącym obywatelami Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii
 • osobom z niepełnosprawnościami
 • członkom grup zorganizowanych
 • kombatantom


Muzeum Etnograficzne oferuje również ZNIŻKI SPECJALNE:


W ramach KARTY DUŻEJ RODZINY, KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ 3+, KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM przysługuje:

 • 50% zniżki na bilety wstępu (normalne i ulgowe) na wystawę stałą i wystawy czasowe dla każdego uprawnionego legitymującego się KDR, KKR lub KKRN+
 • 30% zniżki na udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych skierowanych do uczestników indywidualnych i rodzin organizowanych przez Muzeum dla każdego uprawnionego legitymującego się KDR, KKR lub KKRN+
 • 50% zniżki dla każdego uczestnika grupy zorganizowanej uczestniczącego w zwiedzaniu lub zajęciach edukacyjnych dla każdego uprawnionego legitymującego się KDR, KKR lub KKRN+


Ogólnopolska Karta Seniora


Muzeum Etnograficzne w Krakowie oferuje 50% zniżki od cen biletów ulgowych dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl