T T
Grafika promująca spotkanie. Zdjęcie mężczyzn podkuwających konia przed  kuźnią. Napis - wiosna ludu, powodzenie.

WIOSNA LUDU | O powodzeniu z dr hab. Tomaszem Rakowskim

spotkanie online, 24 listopada, godz. 18.00

Spotykamy się, by rozmawiać o tym, co w życiu społecznym nieformalne, nieprzejrzyste, żywiołowe, ryzykowne, niedopowiedziane. O samoorganizacji, wymianie przysług, próbach podtrzymania siły nadchodzącego powodzenia. O alternatywnej historii społecznej i oddolnych formach rozwoju. O potencjale twórczym lokalnych wspólnot – w Polsce i w Mongolii.

Tomasz Rakowski - etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz.  Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek -  Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009, wyd. w jęz. angielskim w Berghahn Books, 2016, 2019), Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (2019), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań (2011), Etnografia/ animacja/ sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (2013, 2015) czy Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making (2018).


Spotkanie poprowadzi Dorota Majkowska-Szajer – antropolożka kultury w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, współkuratorka wystawy „Kogo stać?”.

O cyklu WIOSNA LUDU:

Zapraszamy na cykl spotkań online pt. „WIOSNA LUDU”. Spotykamy się od marca do listopada (z wakacyjną przerwą), raz w miesiącu, zawsze w środę, zawsze o 18.00.

W czasie, gdy coraz głośniej mówi się o potrzebie opowiedzenia ludowej historii Polski, o spojrzeniu na dzieje z perspektywy podporządkowanych – chłopów, robotników, mniejszości, Muzeum zaprasza do rozmowy o naszej spuściźnie. O czym chcemy pamiętać? O czym wolelibyśmy zapomnieć? Czego jeszcze możemy się dowiedzieć?

Rozmawiamy o głodzie, niewolnictwie, biedzie, miłości, bólu, niepamięci i powodzeniu. Co znaczą dla nas te słowa? Czy pomogą nam zrozumieć doświadczenia naszych przodków? Opowiedzieć sobie o tym, w jaki sposób żyli – bez upiększeń, uproszczeń i uogólnień? Czy ta opowieść wpływa na to, jak myślimy o sobie dziś?

Program rozwija wątki wystawy „Kogo stać?”, odnowionej części stałej ekspozycji MEK (grudzień 2020). Więcej na temat wystawy: www.etnomuzeum.eu/wystawa-stala/kogo-stac 
Szczegółowe informacje o cyklu: https://etnomuzeum.eu/wiosna-ludu 

Informacje praktyczne:
SPOTKANIE TŁUMACZONE BĘDZIE NA POLSKI JĘZYK MIGOWY. 

FORMULARZ ZAPISU:

W grafice zapowiadającej spotkanie wykorzystano fragment fotografii, przedstawiającej kucie konia w Miejscowości Nuszcze (Нище, obwód tarnopolski, dzisiejsza Ukraina), wykonanej przez nieznanego autora na początku XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów MEK, nr inw. V|204/S.