T T
Plakat konferencji.

Krakowska Konferencja Etnograficzna | Metodologie, praktyki, teorie

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu „Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, praktyki, teorie. W 95-tą rocznicę powstania Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności”, które odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom w dniach 21 i 22 października 2021 roku.

Konferencja inicjuje cykliczne wydarzenia, które w kolejnych latach opatrywane będą tytułem „Krakowska Konferencja Etnograficzna”. 

***

Mimo licznych inicjatyw środowiskowych wciąż potrzebujemy szerszego forum wymiany doświadczeń, koncepcji i refleksji dotyczących metod i narzędzi etnograficznych badań terenowych. Potrzeba taka wyostrza się w sytuacji utraty samodzielności dyscypliny, a w ostatnim czasie – w warunkach pandemii, które znacznie utrudniają działalność badawczą czy wręcz zmuszają nas do przemodelowania aktywności terenowej.

Celem konferencji będzie przedyskutowanie stanu dyscypliny w Polsce, widzianej przez pryzmat metod, narzędzi i etyki badań. Jest to zatem zaproszenie na namysłu nad specyfiką warsztatu etnograficznego w XXI w. i wachlarzu najpopularniejszych narzędzi, teoretycznych epistemologii współczesnej praktyki etnograficznej uprawianej przez badaczy z polskich ośrodków naukowych oraz jej etycznych inklinacji. Pragniemy także zebrać zagraniczne inspiracje, po które coraz chętniej i powszechniej sięgają antropolodzy w Polsce.

Narasta również potrzeba ponownego przemyślenia zakresu semantycznego kluczowych dla etnologii pojęć: „teren”, „badania etnograficzne”, „doświadczenie etnograficzne” itd. Zostały one per analogiam rozszerzone poza teren w ścisłym znaczeniu na m.in. Internet, literaturę, komiks, film, sztukę, archiwum. Ponadto, metody etnograficzne przestały być endemiczne. Coraz częściej sięgają po nie dyscypliny pokrewne, które już wcześniej zostały „zantropologizowane” (np. literaturoznawstwo, historia, kulturoznawstwo). Tym razem przybiera to kształt ich „etnografizowania”.

W bieżącym roku chcielibyśmy zaproponować namysł nad poniższymi zagadnieniami szczegółowymi:
• kodeks etyczny antropologa w Polsce – dlaczego wciąż brakuje nam oficjalnego dokumentu?
• etnografia partycypacyjna, działaniowa, performatywna, wielostanowiskowa, mobilna, intymna itd.
• etnografia cyfrowa: Inny, badacz/ka i teren w przestrzeniach online;
• praktyka etnograficzna a relacje władzy. Czy możliwa jest etnografia niehierarchiczna?
• negocjowanie interpretacji materiałów terenowych z „badanymi” i problem autorstwa relacji etnograficznej;
• informator – rozmówca – współpracownik/partner terenowy: ewolucja terenowego nazewnictwa i jego teoretyczne, metodologiczne i etyczne implikacje;
• negocjowanie terenu, poszukiwanie terenu, konstruowanie terenu;
• historia metody etnograficznej;
• związki Komisji Etnograficznej PAU z innymi ośrodkami etnologicznymi w Krakowie.

Organizatorzy: Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
We współpracy z: Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym - Oddziałem w Krakowie i Sekcją Metodologiczną, Pracownią Etnograficzną IAE PAN w Krakowie
Pod patronatem: Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Szczegółowe informacje: www.kke.confer.uj.edu.pl