T T
Zdjęcie z przestrzeni muzealnej

Dziedzictwo żydowskie | szkolenie dla nauczycieli

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla nauczycieli zainteresowanych aktywnym włączaniem tematyki dziedzictwa żydowskiego w program edukacji szkolnej oraz walką z antysemityzmem i uprzedzeniami.

 

Szkolenie odbędzie się 9 lutego w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (pl. Wolnica 1). Dla wszystkich uczestników zostaną przygotowane imienne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

 

Na program szkolenia składają się trzy bloki tematyczne:

  • Emocje ukryte w ciemności. Praca z uczuciami pojawiającymi się u odbiorców treści dotyczących Zagłady – prowadzenie dr Anna Łachowska i dr Katarzyna Wanat (Fundacja Instytutu Edukacji Emocjonalnej)

    Spotkanie poświęcone metodom świadomej pracy z emocjami w kontekście nauczania o Holokauście. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie odczuć towarzyszących uczestnikom spotkań z problematyką Zagłady. Algorytmy postępowania w sytuacjach, w których u odbiorców pojawiają się różne emocje związane z omawianymi treściami. Działania umożliwiające redukcję napięcia i ułatwiające prowadzenie dyskusji na trudne, wyzwalające emocje tematy. Spotkanie w przestrzeni wystawy czasowej "Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady".

 

  • Gramatyka kultury. O możliwościach o ograniczeniach w patrzeniu na świat przez nasze „kulturowe okulary” – prowadzenie Urszula Sobczyk i Anna Grajewska (Dział Edukacji, Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

    Spotkanie z ekspozycją MEK, fragmentami lektur i tekstami ze stron internetowych pozwalające na zilustrowanie problemów, które napotykamy zajmując się tematem dziedzictwa kulturowego. Analiza wybranych etnonimów i związków frazeologicznych na tle warunków historyczno-społecznych w jakich funkcjonowały. Zaproszenie do wejścia w rolę muzealnego kuratora i przećwiczenia sposobów zachęcania młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego wypowiadania się na temat tekstów kultury

 

  • Oni byli tu z nami. Jak angażować młodzież w odkrywanie i próby upamiętniania – prowadzenie Aneta Ceglarek i Karolina Jastrzębska-Mitzner (Forum Dialogu)

    Prezentacja ćwiczeń sprzyjających angażowaniu młodzieży w projekty mające na celu odkrycie lokalnej historii w kontekście społeczności żydowskiej. Zapoznanie z metodami pozwalającymi zachęcić młodych ludzi, by to oni sami stali się badaczami i przewodnikami po często trudnej przeszłości ich miast czy wsi. Przykłady pracy nad elementarnymi wartościami: tolerancją, akceptacją, przepracowywaniem stereotypów, które często prowadzą do nienawiści. Zaproszenie do realnego, angażującego działania w programie Szkoła Dialogu.

 

Informacje praktyczne:

Termin:
9.02.2019, godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:
plac Wolnica 1, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Szczegółowe informacje oraz rezerwacje:
Agnieszka Jurek, agamarta@onet.eu, tel.  664 062 776

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Dla wszystkich uczestników zostaną przygotowane imienne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

W trakcie szkolenia przewidziany jest obiad i przerwa kawowa.

Organizator:
Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Partnerzy projektu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Forum Dialogu, Rada opiniodawczo-doradcza ds. edukacji o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, IPN Warszawa, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja Nomina Rosae, Muzeum Etnograficzne w Krakowie.


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu edukacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Ciemności Kryją Ziemię”, który ma na celu wsparcie nauczycieli i młodzieży szkół Małopolski w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.