T T
Ilustracja do wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady

Strasznie blisko – nierozegrany konflikt pamięci?

11 grudnia, o 18.00  Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Wydział Polonistyki UJ zapraszają do spotkania i dyskusji wokół wystawy "Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady".

Chcielibyśmy potraktować wystawę "Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady" jako miejsce potencjalnego konfliktu pamięci, estetyk, różnych form wiedzy i dziedzictwa. Będziemy się wspólnie zastanawiać, na czym ów konflikt mógłby polegać? Co byłoby jego źródłem? Gdzie przebiega ewentualna linia podziału? Kim byłyby skonfliktowane strony?


Czy sztuka ludowa o Zagładzie to „sporne dziedzictwo”? Czy tylko reprezentuje przeszłość, o którą się spieramy? Może to sposób jej pokazania na wystawie wywołuje spór? A może badania nad „spornym dziedzictwem” generują konflikt tam, gdzie go faktycznie nie ma?


W dyskusji udział wezmą dwa zespoły badawcze pracujące w ramach programu Horyzont2020: zespół TRACES (Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production) Roma Sendyka, Erica Lehrer, Magdalena Zych, Wojciech Wilczyk) i zespół RePAST (Revisiting the Past, Anticipating the Future – Katarzyna Bojarska, Krzysztof Świrek, Agata Zborowska) oraz kuratorka i krytyczka Magdalena Ujma (Cricoteca).


 

  • O zespole RePAST


dr Katarzyna Bojarska, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członkini Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy, tłumaczka m.in. książki Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (Warszawa 2012). W latach 2011-2014 w zespole redakcyjnym „Tekstów Drugich”. Współzałożycielka i redaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” www.pismowidok.org

dr Krzysztof Świrek, socjolog związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada historię myśli socjologicznej. Interesuje się teoriami ideologii, analizą klasową i historią idei politycznych. W projekcie RePAST zajmuje się badaniem konfliktów w dyskursach politycznych postransformacyjnej polski. Autor książki Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy (Warszawa 2018).

Magdalena Ujma, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Kieruje Muzeum Tadeusza Kantora w krakowskiej Cricotece. Jest kuratorką lub współkuratorką wielu wystaw, w tym Pany chłopy chłopy pany w skansenie i BWA Sokół w Nowym Sączu (2017, razem z Wojciechem Szymańskim) i Polski las w Galerii Białej w Lublinie (2017). Wydała książkę Sztuki wizualne. Skandale (2011). Do jej zainteresowań należą: polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI w., ich rola we współtworzeniu i podtrzymywaniu polskich mitów tożsamościowych, a także język komentowania sztuki, styczność tego, co wizualne z tym, co tekstowe.

dr Agata Zborowska, kulturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Publikowała m.in. w „Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture", „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Filmowym” i „Czasie Kultury”. Realizuje grant z Narodowego Centrum Nauki pt. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1956). Praktyki i wyobrażenia. W projekcie RePAST zajmuje się badaniem konfliktów w dyskursach historycznych postransformacyjnej polski. Sekretarzująca pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” www.pismowidok.orgCzy sztuka ludowa o Zagładzie to „sporne dziedzictwo”? Czy tylko reprezentuje przeszłość, o którą się spieramy? Może to sposób jej pokazana na wystawie wywołuje spór? A może badania nad „spornym dziedzictwem” generują spór tam, gdzie go faktycznie nie ma?

 

  • Informacje szczegółowe:

Termin: 11 grudnia, wtorek, g. 18.00

Miejsce: Dom Esterki, ul. Krakowska 46

Wstęp wolny!