Edukacja

T T
Zdjęcie wykonane podczas jednego z projektów edukacyjnych. Przedstawia grupę dzieci stojących w kręgu, trzymających w rękach wielką okrągłą różnokolorową chustę.
Poznaj tu samego siebie.
Artur Hazelius


JAK DZIAŁAMY?

Dzielimy się wiedzą, kolekcją i przestrzenią muzeum. Zależy nam, aby nasze zbiory prowokowały do zadawania pytań i stanowiły punkt wyjścia dla nowego odczytania dawnych znaczeń, do głębszego poznania samego siebie i świata wokół nas. Interesują nas jednocześnie zjawiska współczesne, uważnie przyglądamy się przemianom, które zachodzą w świecie i w nas samych.

Narzędziami w tych procesach są warsztaty, debaty, seminaria, wykłady i pokazy. Otwieramy swoje zasoby, ale i otwieramy się na zasoby innych. We współpracy z partnerami realizujemy długofalowe projekty edukacyjne.

Nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców:

  • rodzin z dziećmi
  • młodzieży i dorosłych
  • grup przedszkolnych i szkolnych