Edukacja

T T
Kilkanaście osób stoi w okręgu i rozpościera kolorową chustę animacyjną. U góry stół pokryty białym obrusem a na nim materiały edukacyjne. Obok na sznurze wisi druga chusta.
Poznaj tu samego siebie.
Artur Hazelius


Muzeum Etnograficzne w Krakowie chce być miejscem spotkań z ludźmi i tradycjami, przestrzenią wspólnego odkrywania i praktykowania kultury.

Organizujemy warsztaty, gry muzealne i terenowe, fabularyzowane oprowadzania po wystawie – dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbiorców indywidualnych i rodzin, grup przedszkolnych, szkolnych, studenckich, turystycznych i firmowych, osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ich trakcie odkrywany potencjał przedmiotów z największej i najstarszej kolekcji etnograficznej w Polsce – także tych niedostępnych w czasie standardowego zwiedzania. Przyglądamy się związkom lokalności i globalności, splotom wielkich historii z osobistymi doświadczeniami. Dzielimy się wiedzą, aktywizujemy wyobraźnię, angażujemy zmysły, zapraszamy do twórczego działania.