T T

Projekty edukacyjne

Etnografia wnika i opisuje, „daje poznać”, jak mawiał Seweryn Udziela, jaki jest stan świata wokół nas. Tym samym etnografia rodzi pogłębioną świadomość, a ta z kolei rodzi impuls do działania.

Budując długofalowe projekty edukacyjne, Muzeum chce odpowiedzieć na potrzebę pogłębiania wiedzy o świecie, w jakim żyjemy, oraz podjąć współczesne wyzwania, tworząc pola aktywności, na których chętnie współdziała z partnerami z różnych dziedzin.

Wierzymy, że etnografia zaangażowana potrafi znaleźć twórcze rozwiązania. Pobudza wyobraźnię. Sprawia, że pojawia się nowa myśl. Skłania do postawienia nowego kroku.

Bieżące projekty edukacyjne

zdjęcie z warsztatów podczas projektu

Wolne Muzeum na Wolnicy. Kolektyw Kazimierz

Projekt realizowany od 2013 roku przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie w partnerstwie z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL.

Archiwum

zdjęcie wykonane podczas projektu

Podaj Dalej

Wspólny projekt edukacyjny Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Polskiej Akcji Humanitarnej.  Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które chcą mieć wpływ na życie własnych społeczności i nie chcą przechodzić obojętnie wobec problemów ludzi – zarówno najbliższych sąsiadów, jak i mieszkańców odległych zakątków świata.

zdjęcie publikacji

Etnografia: teren działania

Program skierowany do uczniów klas 1-3 stanowiący uzupełnienie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i oparty na metodach wykorzystywanych w prowadzeniu projektów badawczych. Na bazie doświadczeń warsztatowych powstał zeszyt ćwiczeń do pracy z uczniami, pt. "Zeszyt – teren działania". Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z "Zeszytu" pobierając go z naszej strony.

zdjęcie wykonane podczas projektu

Alfabet

Projekt powstał z myślą o uczniach przygotowujących się do matury ustnej z języka polskiego i pracujących z nimi nauczycielach. Jego celem było stworzenie narzędzi wzbogacających metody edukacji polonistycznej o techniki artystyczne oraz zachęcających młodzież do uczestnictwa w sztuce rozumianej jako medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji.

zdjęcie wystawy w Kenii

Co nowego pod słońcem

Cykl działań stworzonych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie wspólnie z Fundacją RazemPamoja, prowadzonych równolegle z grupami gimnazjalistów w Kenii w Mathare slums w Nairobi i w Polsce w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Program promuje model edukacji oparty na założeniu, że wartościową wiedzę o świecie zdobywa się przede wszystkim poprzez własne, praktyczne doświadczenia.