T T

Dla osób z dysfunkcją słuchu

Treść

Pętla indukcyjna
Kasa w Ratuszu zaopatrzona jest w stanowiskową pętlę indukcyjną.

Tablet z filmami w polskim języku migowym  

Dla osób posługujących się polskim językiem migowym przygotowaliśmy ścieżkę zwiedzania, po której prowadzi nas lektorka PJM Edyta Kozub. Ścieżka to prawie 30 filmów w PJM, które opowiadają historię poszczególnych miejsc i przedmiotów znajdujących się na wystawie stałej w Ratuszu. Filmy dostępne są na tabletach w formie przystępnej aplikacji.  
Tablety można bezpłatnie wypożyczyć na czas zwiedzania w kasie w Ratuszu.
  
Zobacz, jak działa taki tablet: 
Tablet z filmami w PJM na temat wystawy czasowej: Syberia Głosy z Północy Filmy w polskim języku migowym, w których lektor – Jakub Studziński opowiada o obiektach znajdujących się na wystawie oraz o ich darczyńcach, badaczach i kontekście historycznym i kulturowym. 

Tablety można bezpłatnie wypożyczyć na czas zwiedzania w kasie w budynku przy ulicy Krakowskiej 46.  

Zwiedzanie z asystentem, bez przewodnika 
Istnieje możliwość zwiedzania wystaw z asystentem gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 
Ze względu na pandemię, zawieszamy do odwołania możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. 

Tłumaczenie na Polski Język Migowy 
Oferujemy możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług tłumacza polskiego języka migowego podczas warsztatów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą. W naszej ofercie znajduje się szereg warsztatów dla grup zorganizowanych, dla uczestników indywidualnych oraz wydarzeń edukacyjnych, które mają charakter okazjonalny. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić. 
 
W razie pytań, wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności – Olgą Błaszczyńską. 

Kontakt 
Olga Błaszczyńska 
koordynatorka dostępności 
telefon lub SMS: 533 325 435  
e-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu