T T
film w PJM

Muzeum bez barier

Komunikat w związku z epidemią COVID-19
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających, ale wprowadziliśmy kilka nowych zasad:
 • Wystawę stałą przy pl. Wolnica 1 można zwiedzać codziennie, wyjątek to poniedziałek – wtedy muzeum jest zamknięte.
 • Zapraszamy w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-19:00. Od 13.00 do 15.00 zamykamy muzeum, by przeprowadzić dezynfekcję powierzchni wspólnych.
 • Zachowaj bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób (zasada ta nie dotyczy asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz osób tłumaczących PJM).
 • Ze względów bezpieczeństwa szatnia w Muzeum jest zamknięta. Można korzystać z osobistych, zamykanych szafek.
 • Jeśli możesz, podczas obecności w Muzeum zakryj usta i nos i pamiętaj o dezynfekcji rąk. W muzeum znajdziesz płyn do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki.
 • Na wystawie stałej może jednocześnie przebywać do 50 osób.
 • Muzeum jest teraz niedostępne dla grup. Nie organizujemy też zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem.


Muzeum Etnograficzne w Krakowie chce być dostępne dla każdego. Ponieważ nasi goście mają różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej korzystał z naszej oferty. Przestrzeń Muzeum, w której prezentujemy stałą ekspozycję, dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Opracowaliśmy ścieżkę zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku. Współpracujemy z tłumaczami polskiego języka migowego. Prowadzimy warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.

Kontakt
Olga Błaszczyńska
koordynatorka dostępności
telefon lub SMS: 533 325 435 
e-mail: blaszczynska@etnomuzeum.eu


Lokalizacja Muzeum i dojazd

Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w niedużej odległości od siebie. Aby dotrzeć z Ratusza do Domu Esterki lub na odwrót, musisz pokonać około 100 metrów. W Ratuszu na placu Wolnica 1 jest prezentowana wystawa stała, tutaj także odbywa się większość wydarzeń edukacyjnych. Dom Esterki jest miejscem wystaw czasowych. Znajdują się tutaj również biblioteka i sekretariat Muzeum. Możesz do nas dotrzeć komunikacją miejską.


Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

 

Polityka cenowa
Osobom z niepełnosprawnościami oferujemy:

 • ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą w cenie 5 zł,
 • ulgowy bilet grupowy (od 10 osób wzwyż) obecnie w związku z pandemią koronawirusa jest niedostępny.

Zwiedzający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z dostosowania oferty i przestrzeni Muzeum do jego potrzeb.

 

Zwiedzanie z asystentem
W Ratuszu przy placu Wolnica 1, gdzie prezentowana jest wystawa stała, istnieje możliwość zwiedzania w towarzystwie asystenta. Jeśli zatem samodzielna wizyta w Muzeum jest dla ciebie trudna, pamiętaj, że możesz zwiedzać wystawę stałą z asystentem. Asystent pomoże ci bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po terenie Muzeum oraz w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Jest to oferta bezpłatna. Jeśli będzie taka potrzeba, asystent pomoże ci dotrzeć z przystanku tramwajowego lub samochodu do Muzeum i z powrotem. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą.

 

Tłumaczenie na polski język migowy

 • dla grup do 12 osób (obecnie w związku z pandemią koronawirusa tylko dla indywidualnych zwiedzających),
 • zwiedzający ponoszą koszt biletu wstępu (oprowadzania/warsztaty), tłumaczenie na PJM nie jest dodatkowo płatne,
 • prosimy o rezerwację zwiedzania z tłumaczeniem przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą.

Rezerwacje 

Olga Błaszczyńska
telefon lub SMS: 533 325 435
e-mail: blaszczynska@etnomuzeum.eu

 

Uwagi

Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. W przypadku spóźnienia ponad 15-minutowego Muzeum może odmówić przyjęcia grupy na zajęcia. W razie gdy grupa nie pojawi się w Muzeum i uprzednio nie odwoła wizyty, będziemy zmuszeni obciążyć organizatora kosztami przewodnika.