T T
Wejście do budynku Dom Esterki. Stare drzwi z okuciami. Dookoła drewniana dekoracja portalu - liście w różnych odcieniach zieleni.

DOM ESTERKI, ULICA. KRAKOWSKA 46

Treść

Dojazd, wejście, kasy, szatnia 

Druga lokalizacja Muzeum mieści się przy ulicy Krakowskiej 46 w Domu Esterki – zabytkowym budynku z końca XIV wieku. Znajdują się tutaj: Biblioteka Muzeum, gabinety Dyrekcji, Sekretariat, Księgowość i Administracja, a także biura części pracowników merytorycznych.

Muzeum organizuje w Domu Esterki także wystawy czasowe, które zwykle zlokalizowane są z piwnicach budynku.

Przy wejściu do budynku od ulicy Krakowskiej 46 napotkasz osiemnastocentymetrowy, kamienny stopień w dół. Stanowi on znaczną przeszkodę architektoniczną, dlatego zapraszamy do skorzystania, w razie potrzeby, z wejścia bez barier architektonicznych - od ulicy Trynitarskiej. Poprowadzą Cię do tego wejścia niebieskie drogowskazy. Skręcając z Krakowskiej w Trynitarską, 20 metrów od skrętu, po lewej stronie zobaczysz bramę wjazdową, która otwierana jest po użyciu dzwonka. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie bramy, na wysokości 100 cm. Brama otwiera się do wewnątrz. Za bramą kieruj się na wprost. Niestety, powierzchnia podwórka pokryta jest nierówną kostką brukową. Przejazd wózkiem jest możliwy, ale nie należy do najwygodniejszych. Gdy miniesz 50 metrów, po lewej stronie trafisz do drzwi, które poprowadzą Cię do wnętrza budynku. Za drzwiami znajduje się rampa z poręczą, umożliwiająca swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchu. Po wejściu do środka znajdziesz się w niewielkim holu. Po prawej stronie od wejścia jest toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niestety, ze względu na ograniczoną przestrzeń nie byliśmy w stanie zapewnić wygodnego miejsca do zmiany pieluchomajtek, tzw. komfortki. Wciąż zastanawiamy się, jak rozwiązać ten problem. Dalej, po prawej stronie, za toaletą, znajduje się szatnia samoobsługowa. Na wprost od wejścia jest recepcja. Recepcja w Domu Esterki zaopatrzona jest w stanowiskową pętlę indukcyjną. 

Pomiędzy piętrami budynku można przemieszczać się schodami (klatka schodowa wewnątrz budynku) lub windą, a dokładniej zabudowanym podnośnikiem osobowym, który znajduje się na zewnątrz, w podwórzu. Jeśli chcesz skorzystać z windy, poinformuj o tym osobę w recepcji.

Korzystając z windy, musisz cały czas przyciskać guzik z numerem kondygnacji, na którą chcesz dotrzeć. Guziki są duże i oznaczone kontrastowo numerami w czarnodruku i w alfabecie brajla. W razie jakichkolwiek problemów, wewnątrz windy jest żółto-czarny, wyraźnie oznaczony guzik alarmowy. Drzwi do windy są przeszklone. Gdy korzystasz z windy, możesz trzymać się uchwytów, które znajdują się obok panelu sterowania, z jednej i drugiej strony guzików. Nie opieraj się o ściany i drzwi. 

Jeśli wchodzisz do budynku od strony ulicy Krakowskiej, napotkasz przy wejściu osiemnastocentymetrowy stopień w dół. Poziom posadzki Muzeum jest niższy od poziomu ulicy. Po wejściu do wnętrza budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi około pół metra. Zaraz za szklanymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy. Recepcja w Domu Esterki zaopatrzona jest w stanowiskową pętlę indukcyjną. Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do budynku. Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją, po lewej stronie.