T T

Dla osób z dysfunkcją słuchu

Treść

Komunikat w związku z epidemią COVID-19
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających, ale wprowadziliśmy kilka nowych zasad:
  • Wystawę stałą przy pl. Wolnica 1 można zwiedzać codziennie, wyjątek to poniedziałek – wtedy muzeum jest zamknięte.
  • Zapraszamy w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-19:00. Od 13.00 do 15.00 zamykamy muzeum, by przeprowadzić dezynfekcję powierzchni wspólnych.
  • Zachowaj bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób (zasada ta nie dotyczy asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz osób tłumaczących PJM).
  • Ze względów bezpieczeństwa szatnia w Muzeum jest zamknięta. Można korzystać z osobistych, zamykanych szafek.
  • Jeśli możesz, podczas obecności w Muzeum zakryj usta i nos i pamiętaj o dezynfekcji rąk. W muzeum znajdziesz płyn do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki.
  • Na wystawie stałej może jednocześnie przebywać do 50 osób.
  • Muzeum jest teraz niedostępne dla grup. Nie organizujemy też zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem.


W naszej ofercie znajduje się szereg warsztatów dla grup zorganizowanych, dla uczestników indywidualnych oraz wydarzeń edukacyjnych, które mają charakter okazjonalny. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.

Kontakt
Olga Błaszczyńska
koordynatorka dostępności
telefon lub SMS: 533 325 435 
e-mail: blaszczynska@etnomuzeum.eu

 

Przeczytaj o dostępności muzealnych budynków

 

Warsztaty rodzinne Etnokalendarz
Warsztaty organizowane raz w miesiącu, w wybrany weekend. W niedziele (g. 11.00–14.30) warsztaty tłumaczone są na PJM.

Etnograficznym okiem – rysunek
Warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych organizowane raz w miesiącu, w wybraną niedzielę, w godzinach 15.30–18.00. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM. 

Podczas zwiedzania z przewodnikiem muzealnym, warsztatów dla grup zorganizowanych, i innych wydarzeń edukacyjnych oferujemy bezpłatne tłumaczenie na PJM. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą.