T T

Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego

Treść

Znak sprawy: DII-271-6/22„Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego”


Nr ogłoszenia:2022/BZP 00150688/01 z dnia 2022-05-10

MEK 2022.06.29 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MEK 2022.06.13 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MEK 2022.06.13 - Informacja o awarii systemu i przesunięciu otwarcia ofert

MEK 2022.06.13 - informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
MEK 2022.06.01.  Zestaw pytań nr 3 i odpowiedzi

MEK 2022.05.26.  Zestaw pytań nr 2 i odpowiedzi

MEK 2022.05.25  Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176482/01  z dnia  2022.05.25  o zmianie ogłoszenia (Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00150688/01)

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00155212 z dnia  2022.05.12  o zmianie ogłoszenia (Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00150688/01 z dnia 2022-05-10)

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 2022/BZP 00150688/01 z dnia 2022-05-10

MEK 2022.05.12.  Zestaw pytań nr 1 zmiana SWZ

SWZ  MEK  2022.05.10 - zmieniony 2022.05.12
SWZ MEK 2022.05.10
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
załącznik nr 1.1 do SWZ - oświadczenie wykonawców
załącznik nr 2.1 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
załącznik nr 2.2 do SWZ - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
załącznik nr 2.3 do SWZ - wykaz robot - dodano 2022.05.12
załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
załącznik nr 4 do SWZ - informacja na temat doświadczenia
załącznik nr 5 do SWZ - STWIORB
załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiar
załącznik nr 7-8 do SWZ - Projekt budowlany, projekt wykonawczy
załącznik nr 9 do SWZ- pozwolenia i decyzje
załącznik nr 10 do SWZ - wyjaśnienia do OPZ
załącznik nr 11 do SWZ - Opinia geotechniczna

zz_PZT - edytowalny