T T

Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego

Treść

„Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego”

Znak sprawy: D-II-271-2/21

Nr ogłoszenia:
2021/BZP 00309785/01 z dnia 2021-12-10

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  21.03.2022 r - Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00309785/01 z dnia 2021-12-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21 lutego 2022 - art. 253 ust. 2

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 16 lutego 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 stycznia 2022 - art. 253 ust. 2

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu pn.: „Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego”

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP, 10-01-2022 godzina 9:45


Informacje z dnia 13.12.2021
Informacja z dnia 15-12-2021 w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej
opinia geotechniczna
zestaw pytań i odpowiedzi - 17.12.2021
Przedmiar robót w wersji edytowalnej
Dokumentacja pzt w wersji edytowalnej
zestaw pytań i odpowiedzi - 23.12.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2021/BZP 00330026/01 w dniu 2021-12-23 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych


Ogłoszenie BZP
SWZ

załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
załącznik nr 1.1 do SWZ - oświadczenie
załącznik nr 2.1 do SWZ - oświadczenie
załącznik nr 2.2 do SWZ - oświadczenie
załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie kierownik budowy
załącznik nr 5 do SWZ - STWiOR
załącznik nr 6 do SWZ - przedmiar

dokumentacja budowa pawilon MEK