T T
photo

Contact

Treść

The Ethnographic Museum in Kraków
A Cultural Institution of Małopolska Region

Permament Exhibiton
pl. Wolnica 1
31-060 Kraków

Office
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków 
phone: +48 12 430 60 23
fax: +48 12 430 63 30
sekretariat@etnomuzeum.eu

Reception desk, Ratusz – permanent exhibition
pl. Wolnica 1
phone: +48 12 430 55 75 

Reception desk, “Dom Esterki” – temporary exhibitions, office, library
ul. Krakowska 46
phone: +48 12 430 63 42

Address for correspondence
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków 

NIP: 9441503752
REGON: 000277492
ACCOUNT NUMBER: 20 1240 4722 1111 0000 4857 1971 (Bank Pekao SA)