Św. Onufry

Treść

Postać św. Onufrego opisana w artykule. Postać św. Onufrego opisana w artykule.

Figura św. Onufrego mierzy 175 cm, ale przedstawia świętego na klęczkach. Gdyby Onufry podniósł się z kolan, sięgałby głową znacznie wyżej. Tyle że ze wstawaniem miałby spory kłopot, bo wyposażony został tylko w jedną nogę, w dodatku osobną i dołączaną do reszty ciała, wyrzeźbionej w jednym kawałku drewna. I jeszcze włosy – bujna fryzura z końskiego włosia i owczego runa okrywa większość ciała Onufrego. Pod włosami jest zupełnie nagi. Tak właśnie najczęściej go przedstawiano. Nagość jest w tym przypadku znakiem pogardy dla ciała i jego ziemskich potrzeb.

Święty Onufry był jednym z ojców pustyni, pustelników, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa porzucali wszelkie dobra doczesne i żyli na Pustyni Tebaidzkiej (dziś to terytorium Egiptu). Anachoreci udawali się w miejsca odludne i trudnodostępne, by się oczyścić: zdystansować się od marności świata i przyjrzeć się swoim grzechom. Wybierali schronienie w skalnych grotach, żeby uniknąć zgiełku i nadmiaru cywilizacji (jak widać takie tęsknoty i lęki cywilizacja wywoływała już w III-IV wieku).

Jednak odosobnienie nie wystarczało. Źródłem grzechu było w rozumieniu pustelników ciało, które wiąże nasz byt z ziemią, odrywa nas od Boga. Przyjęli schemat platoński: człowiek jest duszą, która tkwi w cielesnym więzieniu. Stąd do codziennych praktyk anachoretów należała agresja wobec ciała i jego podstawowych konieczności. Asceza miała przemienić upadlającą cielesną materię w drogocenne naczynie dla duszy. Pustelnicy jedli bardzo mało i niechętnie, co najwyżej raz dziennie, na przykład chleb z solą albo coś ohydnego (powodzeniem cieszyła się podobno zjełczała oliwa).

W Rukomyszu, w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego przetrwała legenda związana ze skałą, wznoszącą się nad cerkwią św. Onufrego. W zgodzie z mitycznym zakrzywieniem czasoprzestrzeni wierzono, że św. Onufry żył w tych skałach, a nawet posadził drzewo figowe w miejscu, gdzie dziś rośnie rozłożysty jawor i owocami tego drzewa żywił się aż do śmierci. Święty Pafnucy, dzięki któremu legenda św. Onufrego trafiła do chrześcijańskiego kanonu, utrzymywał jednak, że Onufrego karmił anioł, codziennie przynosząc mu komunię świętą – to miało być jedyne pożywienie pustelnika.

Onufry jest czczony przede wszystkim przez wyznawców prawosławia. Figura świętego, o której mowa trafiła do Muzeum Etnograficznego ze wschodnich Karpat, za pośrednictwem Heleny Dąbczańskiej, słynnej lwowskiej kolekcjonerki, która podarowała Muzeum Etnograficznemu w Krakowie ponad 430 przedmiotów z Huculszczyzny. Wśród nich właśnie znacznych rozmiarów pustelnika. „Z największą chęcią go oddam, nie wiem tylko jak go zapakować, bo ma blisko dwa metry wysokości i jest tak ciężki, że dwóch ludzi ma co nieść” – pisała Dąbczańska w liście do Seweryna Udzieli, założyciela i ówczesnego dyrektora MEK, 21 września 1925 roku. Ostatecznie nadała przesyłkę koleją, 12 października 1925 roku, nr frachtu 3489. Paczka trafiła na Wawel, gdzie w tym czasie znajdowała się siedziba MEK.

I tak Onufry, reprezentujący mężczyzn, którzy jak ognia obawiali się płci niewieściej, od 26 maja do końca 2022 roku mieszka na wystawie „POWERBANK / siła kobiet” – jedną z bohaterek ekspozycji jest Helena Dąbczańska (więcej można o tej niezwykłej postaci przeczytać w towarzyszącym wystawie „Niezbędniku” – [fragment https://etnomuzeum.eu/helena-dabczanska]).


Opracowała: Dorota Majkowska-Szajer


Bibliografia:

Irena Gruchała, W oczekiwaniu na Niepodległą – działalność kolekcjonerska Heleny Dąbczańskiej, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, Tom specjalny: Dla Niepodległej, 2019
Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki, Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych, Słownik Adama Fischera, Wrocław 2016
Ryszard Przybylski, Pustelnicy i demony, Kraków 1994

Głowa rzeźby pozbawiona włosów podczas prac konserwatorskich.
Rzeźba podczas konserwacji. Fot. Dział Konserwacji MEK
Głowa rzeźby pozbawiona włosów podczas prac konserwatorskich.
Rzeźba podczas konserwacji. Fot. Dział Konserwacji MEK
Głowa rzeźby pozbawiona włosów podczas prac konserwatorskich.
Rzeźba podczas konserwacji - czesanie. Fot. Dział Konserwacji MEK
Rzeźba podczas prac konserwatorskich.
Rzeźba podczas konserwacji. Fot. Dział Konserwacji MEK
Rzeźba podczas prac konserwatorskich.
Rzeźba podczas konserwacji - doszywanie partii owłosienia. Fot. Dział Konserwacji MEK
Opiekun: Grzegorz Graff Zadaj pytanie o obiekt

Obiekty powiązane