T T
Szereg pionowo ustawionych grzbietami książek.

Biblioteka

Treść

Kto może korzystać?

Ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany. Materiały biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Aby skorzystać ze zbiorów, należy okazać ważny dokument tożsamości.

Realizacja zamówień

  • z księgozbioru podręcznego: od ręki
  • z magazynów: na bieżąco lub na drugi dzień 

W bibliotece istnieje możliwość odpłatnego wykonania kserokopii jedynie z dobrze zachowanych materiałów bibliotecznych. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z własnego sprzętu (laptopy, aparaty cyfrowe).

Wypożyczenia

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz dla czytelników indywidualnych.
Realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne.
Wypożyczeń mogą dokonywać pracownicy instytucji naukowych za poręczeniem zakładu pracy.

Opłaty

Jednorazowa, roczna opłata rejestracyjna wynosi 1 zł

Krótka charakterystyka zbioru biblioteki MEK

Biblioteka istnieje od 1911 roku. W ciągu blisko stulecia udało się zgromadzić niezwykle cenny, specjalistyczny księgozbiór, który liczy dziś ponad 30 tysięcy woluminów. Obejmuje on dzieła z zakresu etnografii polskiej i obcej, muzealnictwa, historii sztuki, a także antropologii, socjologii, archeologii, historii oraz kulturoznawstwa.

Zbiory pozyskiwane są drogą zakupu, darów oraz wymiany międzybibliotecznej z licznymi placówkami i muzeami w kraju i za granicą, dzięki czemu jest to jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek specjalistycznych w kraju. Znaleźć tu można m.in:

  • encyklopedie powszechne Orgelbranda, Gutenberga, Brücknera, Glogera i in.,
  • encyklopedie specjalne, takie jak: staropolska, rolnictwa, wychowawcza, kościelna,
  • słowniki B.Lindego, M. Arcta, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Polski Słownik Biograficzny, współczesne słowniki językoznawcze oraz wydawnictwa bibliograficzne,
  • klasyczne dzieła z zakresu etnografii i nauk pomocniczych najwybitniejszych etnografów i ludoznawców, jak np.: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, Kulturę ludową Słowian K. Moszyńskiego, Dzieła Malinowskiego, komplet Atlasów Polskich Strojów Ludowych,
  • czasopisma etnograficzne, m.in.: “Lud”, “Wisła”, “Etnografia Polska”, “Polska Sztuka Ludowa”, “Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” i wiele innych.