T T
Napis "archiwum 2020" - białe litery na szarym tle.

Archiwum 2020

Treść

1. Przetarg nieograniczony pn.: „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windowy budynku „Dom Esterki”

Ogłoszenie
SIWZ
2. Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiany pokrycia budynku Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46”

Ogłoszenie
SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Unieważnienie


3. Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windowy budynku „Dom Esterki”, znak sprawy: DII-271-3/2020

Ogłoszenie
SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Unieważnienie