T T
Obrazy na wystawie.

Twórczość licealistów na wystawie poplenerowej w MEK

Treść

Od 30 listopada do 14 grudnia w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (Dom Esterki, ul. Krakowska 46) można oglądać wystawę prezentującą twórczość licealnej młodzieży. 

Od 2016 roku Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Małopolskiego organizuje coroczne malarskie plenery dla licealnej młodzieży z całej Małopolski. Inicjatywa ma na celu nie tylko sprzyjać rozwojowi umiejętności plastycznych uczniów, ale również pogłębiać ich znajomość historii i kultury zwiedzanych miejsc.

W latach 2016 -2019 plenery odbywały się na terenie Obwodu Lwowskiego. Wyjazd uczestników był możliwy dzięki zawartej przez Województwo Małopolskie umowie partnerskiej z Obwodem, która zakłada szereg działań w zakresie upowszechnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Ze względu na pandemię, w latach 2020-2021 plenery musiały odbyć się w Krakowie. Ich tematem były ślady kultury ukraińskiej na terenie stolicy Małopolski.

W 2022 roku wydarzenie wróciło do swojej międzynarodowej formuły. Tym razem uczniowie tworzyli swoje malarskie prace w Sądeckim Parku Etnograficznym (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) oraz w Skansenie w Starej Lubowli na Słowacji, w Kraju Preszowskim, z którym Województwo Małopolskie od lat współpracuje.

W tym roku do pleneru dołączyli uczniowie trzech szkół plastycznych ze Słowacji (z miejscowości: Preszów, Svidnik, Kieżmark), a partnerem jest Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach współpracy Małopolski z Krajem Preszowskim.