T T
Konserwacja fotografii. Dłoń w rękawiczce uzupełnia ubytek w papierze przy pomocy szczypiec.

Konserwacja najstarszych fotografii ze zbiorów MEK

Treść

Zakończył się pierwszy etap prac związany z realizacją trzyletniego projektu „Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach MRPO 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne. Najstarsze fotografie pochodzące z zasobów MEK zostały przygotowane pod względem konserwatorskim do procesu digitalizacji.

 

Fotografie wytypowane do projektu to obiekty przedstawiające niezwykłą wartość ikonograficzną, a także historyczną i technologiczną. Wśród prawie 2500 obiektów, będących przedmiotem projektu, pochodzących z 2. połowy XIX i początku XX w., znalazły się negatywy kolodionowe oraz żelatynowo-srebrowe na podłożu szklanym, odbitki fotograficzne wykonane w typowych dla tego czasu technikach: albuminowej, kolodionowej i żelatynowo-srebrowej oraz ferrotypie, czyli fotografie wytworzone w procesie bezpośrednim.

 

Wszystkie materiały fotograficzne zostały poddane specjalistycznym pracom konserwatorskim, których celem było przygotowanie ich do efektywnego i bezpiecznego procesu digitalizacji. Obiekty zostały oczyszczone z zabrudzeń powierzchniowych. Ponadto zabezpieczono ruchome i odspojone fragmenty obrazu oraz podklejono i ustabilizowano przedarcia i miejsca ubytków.

 

Końcowym etapem prac było umieszczenie negatywów oraz odbitek fotograficznych w wykonanych na wymiar atestowanych koszulkach ochronnych oraz w pudełkach zbiorczych. Opakowania ochronne były dostosowane do rodzaju oraz stanu zachowania obiektów, a także do warunków przechowywania w magazynie zbiorów.    

 

Autorką prac konserwatorskich, dokumentacji konserwatorskiej oraz fotografii jest Anna Seweryn.

 

Zestaw logotypów i znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska.

 

 

 

zdjęcie
Negatywy fotograficzne na podłożu szklanym w pierwotnych, historycznych opakowaniach ochronnych - skrzynkach drewnianych. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatywy fotograficzne na podłożu szklanym w pierwotnych, historycznych opakowaniach ochronnych - skrzynkach drewnianych. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Nowe atestowane pudła zbiorcze o konstrukcji szczękowej przeznaczone do przechowywania obiektów fotograficznych po procesach konserwatorskich. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw kolodionowy o charakterystycznej, mlecznej barwie obrazu fotograficznego, wyjmowany z pierwotnego opakowania ochronnego – skrzynki drewnianej. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw żelatynowo - srebrowy na podłożu szklanym, pokryty werniksem matowym oraz maską wykonaną farbą w kolorze czerwonym. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw żelatynowo-srebrowy na podłożu szklanym z maską wykonaną kryjącą farbą w kolorze czerwonym. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw żelatynowo-srebrowy z retuszem w partiach twarzy wykonanym czerwoną farbą. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Przykład degradacji fizyko-chemicznej obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Chemiczne oczyszczanie podłoża oraz krawędzi negatywów szklanych, które znacząco poprawiło czytelność obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Przykład negatywu fotograficznego o nierówno przyciętych krawędziach szklanego podłoża. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw uszkodzony mechanicznie, poddany w przeszłości reparacjom – sklejeniu za pomocą taśmy klejącej. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Rozbity negatyw przygotowany do procesu długoterminowego przechowywania poprzez umieszczenie w indywidualnym pudełku oraz na wykonanej na wymiar podkładce z kształtkami stabilizującymi. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Przykład odspojenia warstwy obrazu od podłoża szklanego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fragment negatywu żelatynowo-srebrowego po podklejeniu odspojonych fragmentów warstwy obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Rozległe odspojenia warstwy obrazu fotograficznego od podłoża szklanego grożące natychmiastową utratą niesionej przez obiekt treści, które wymagały podklejenia i stabilizacji. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw po procesie podklejenia i stabilizacji rozległych odspojeń warstwy obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Negatyw po procesie podklejenia i stabilizacji rozległych odspojeń warstwy obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Odbitki fotograficzne wykonane w technice żelatynowo-srebrowej z licznymi zabrudzeniami warstwy obrazu. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Proces chemicznego oczyszczania obrazu odbitek fotograficznych. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Widoczny proces oczyszczania chemicznego lica odbitki fotograficznej z zanieczyszczeń spowodowanych obecnością owadów. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fragment odbitki żelatynowo-srebrowej podczas procesu usuwania wysrebrzeń (ang. Silver mirroring). Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Widoczna odbitka fotograficzna przyklejona na papiery oraz karton podkładowy razem z taśmą gęsią skórką, która stanowiła wcześniejszy sposób mocowania fotografii do podłoża. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Odbitka albuminowa podczas procesu wklejania oderwanego fragmentu obrazu fotograficznego. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Odbitka fotograficzna uszkodzona mechanicznie, stan przed procesem podklejania. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Odbitka fotograficzna uszkodzona mechanicznie po podklejeniu przedarcia znajdującego się w partii narożnika obiektu. Fot. Anna Seweryn.
zdjęcie
Fot. Anna Seweryn.