T T
Czarno-biała fotografia przedstawiająca trzy dziewczyny w odświętnych, ludowych strojach.

Premiera portalu prezentującego kolekcję zabytkowych fotografii z MEK

Treść

Jest nam ogromnie miło ogłosić, że zdigitalizowana kolekcja najstarszych fotografii ze zbiorów MEK jest już dostępna dla wszystkich pod adresem: https://zbiory.etnomuzeum.eu 

Prezentowana kolekcja fotografii to cyfrowe odwzorowania prawie dwóch i pół tysiąca najstarszych, niepublikowanych dotąd negatywów szklanych i odbitek na papierze, zachowanych w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Znajdują się tu fotografie autorstwa m.in. Juliusza Dutkiewicza, Eugeniusza Frankowskiego, Władysława Postawki, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Seweryna Udzieli, Leopolda Węgrzynowicza oraz materiały fotograficzne z Małopolski i Kresów Wschodnich różnych autorów, powstałe w przedziale czasowym od około 1860 roku do 1950 roku.

To nie tylko prosta rejestracja ówczesnej rzeczywistości – mieszkańców wsi i miasteczek w strojach codziennych i regionalnych, zabudowań, przedmiotów codziennego użytku, krajobrazów – lecz także przykłady autorskich spojrzeń na tę rzeczywistość.

Prezentowany zbiór został, po ponad stu latach, ponownie „cyfrowo wywołany” w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, realizowanego w latach 2018-2021. 

W przyszłości, za pośrednictwem portalu będziemy również prezentować inne obiekty z kolekcji MEK, a także będzie to miejsce, gdzie publikować będziemy artykuły w ramach stałych cyklów „Obiekt Tygodnia” oraz „Mikrohistorie”.

Archiwum opracowanych dotychczas „Obiektów Tygodnia” znaleźć można na stronie: https://etnomuzeum.eu/zbiory „Mikrohistorie” publikujemy pod adresem: https://etnomuzeum.eu/mikrohistorie  

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali z nami przy tym projekcie.

Projekt dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Logo Unii Europejskiej, Województwa Małopolskiego oraz Funduszy Europejskich.