T T
Drewniane logo muzeum, wycięte w zielonej sklejce, zawieszone przed drzwiami wejściowymi do muzeum.

Praca w MEK: pracownik ds. obsługi techniczno-logistycznej

Treść

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie poszukuje pracownika do obsługi techniczno-logistycznej

Podstawowe obowiązki:

 • organizacja i realizacja prac techniczno-logistycznych związanych z organizacją wystaw i wydarzeń Muzeum,
 • nadzór techniczny nad wystawami i innymi przestrzeniami Muzeum, w tym monitorowanie temperatury i wilgotności, usuwanie drobnych usterek, obsługa urządzeń (nawilżaczy, osuszaczy) utrzymujących odpowiednie warunki wilgotnościowe w pomieszczeniach Muzeum (w tym czyszczenie i odkamienianie),
 • obsługa nagłośnienia oraz sprzętu audio-wideo,
 • opieka nad magazynem ze sprzętem, etalażem, narzędziami, porządkowanie,
 • prace logistyczne, związane z przenoszeniem przedmiotów - pomoc przy pracach transportowych: załadunek i wyładunek obiektów, przemieszczanie obiektów wewnątrz i między budynkami Muzeum,
 • prace konserwacyjne oraz drobne, bieżące naprawy,
 • drobne roboty stolarskie, szklarskie, ślusarskie i malarskie,
 • drobne naprawy elektryczne, wymiana żarówek, ustawianie oświetlenia na wystawach,
 • drobne roboty w zakresie instalacji sanitarnej (wod-kan , c.o.),
 • pozostałe prace techniczne.


Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • świadectwo SEP - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (o napięciu nie wyższym niż 1 kV)– Grupa I,
 • znajomość obsługi komputera i sprzętu AV w podstawowym zakresie,
 • stan zdrowia umożliwiający przenoszenie, transport przedmiotów, pracę na wysokości do 3 m,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • samodzielność, dyspozycyjność i operatywność.


Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • umowę o pracę (pełny etat),
 • stabilność zatrudnienia,
 • fundusz socjalny,
 • wsparcie podczas procesu wdrożenia.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.


W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

lub w przypadku woli, by zgłoszenie było brane pod uwagę również w ewentualnych kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@etnomuzeum.eu w terminie do 20.03.2023 r. z dopiskiem w tytule „Obsługa techniczno-logistyczna”.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 46, 31-066 Kraków;
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną (iodo@etnomuzeum.eu) lub listownie na adres Administratora;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dotyczą;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywanie przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach – wówczas, przez okres trzech lat;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 • W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wycofania zgody
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych