T T
Szyld przy wejściu do Muzeum Etnograficznego - litera E.

Nabór na stanowisko specjalista ds. edukacji

Treść

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie poszukuje pracownika do Działu Edukacji na stanowisko specjalista ds. edukacji. 
 
Podstawowe obowiązki: 
 • planowanie, przygotowywanie i koordynacja programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców,
 • realizacja poszczególnych zadań (w tym prowadzenie zajęć) zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
 • przygotowywanie tekstów i materiałów edukacyjnych,
 • podejmowanie i rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej (organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, wydawnictwa etc.). 
 
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe, humanistyczne; preferowane dziedziny: etnologia, antropologia, pedagogika, animacja kultury,
 • doświadczenie w inicjowaniu (kreowaniu), organizowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć edukacyjnych lub kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego,
 • doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji,
 • umiejętność pracy edukacyjnej z grupami,
 • twórcze, nieszablonowe myślenie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w piśmie, umiejętność tworzenia zrozumiałych tekstów, lekkie pióro,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność w działaniu, 
 • umiejętność partnerskiego dialogu z osobami współtworzącymi zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność i gotowość do pracy zespołowej,
 • gotowość do stałego poszerzania wiedzy w obszarze związanym z działalnością instytucji,
 • dyspozycyjność poza standardowym wymiarem czasu pracy (praca wymaga obecności w wybrane wieczory w dni powszednie oraz w weekendy)
 
Mile widziane: 
 •  znajomość współczesnych trendów w edukacji, w tym edukacji muzealnej,
 • znajomość współczesnych wyzwań cywilizacyjnych,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć online,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • doświadczenie przewodnickie w zakresie dziedzictwa kulturowego, 
 • umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć w obszarze otwartym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć. 
 
Oferujemy: 
 • pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • umowę o pracę (pełny etat)
 • możliwość podniesienia kwalifikacji oraz poszerzenia portfolio projektowego,
 • podejmowanie twórczych wyzwań łączących siłę inspiracyjną dziedzictwa kulturowego, antropologię oraz współczesne wyzwania cywilizacyjne 
 
Dokumenty aplikacyjne: 
 • CV
 • list motywacyjny
 • opcjonalnie portfolio/przykłady własnych działań edukacyjnych 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) 
 
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bienkowska@etnomuzeum.eu  
do 4 stycznia 2022 r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. edukacji”. 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.