T T
Szyld muzeum - litera E wycięta w zielonym drewnie.

Nabór na stanowisko konserwatora zbiorów (pełny etat)

Treść

Muzeum Etnograficzne w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora zbiorów.

Zakres:
 • konserwacja i restauracja muzealiów oraz dokumentowanie prac
 • zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzanie danych do rejestru oraz do programu bazodanowego MUZA,
 • sporządzanie programów prac konserwatorskich oraz opisów stanów zachowania.
 • sporządzanie zaleceń konserwatorskich
 • udział w pracach związanych z realizacją wystaw, przemieszczeniem zbiorów wewnątrz muzeum i na zewnątrz
 • opieka konserwatorska nad zbiorami na ekspozycjach i w magazynach, w tym konserwacja zachowawcza, monitoring warunków środowiskowych i stanu zachowania, nadzór nad bezpiecznym obchodzeniem się z eksponatami
 • udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach konserwatorskich

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki, w szczególności: konserwacja papieru/ konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej/ konserwacja metalu
 • doświadczenie min. 5 lat w pracach konserwatorskich i restauratorskich,
 • znajomość wymogów konserwatorskich, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość różnych, w tym nowoczesnych technik konserwatorskich
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • odpowiedzialność, sumienność, cierpliwość, skrupulatność,
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy
 • umowę o pracę (pełny etat)
 • stabilną pracę w instytucji podejmującej ciekawe wyzwania
 • przyjazny klimat pracy

Zgłoszenia

List motywacyjny oraz CV należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: barczynska@etnomuzeum.eu do 6 sierpnia 2021 r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja konserwator zbiorów”.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.