T T
Szyld przy wejściu do Muzeum Etnograficznego - litera E.

Nabór: Główny specjalista w Dziale Kolekcji Muzealiów, Sekretarz Komisji Gromadzenia Zbiorów

Treść

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: główny specjalista w Dziale Kolekcji Muzealiów,  Sekretarz Komisji Gromadzenia Zbiorów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowana etnologia, antropologia kulturowa,
 • doświadczenie min. 5 lat w pracy w muzeum,
 • znajomość przepisów prawa regulujących działalność muzeów,
 • doświadczenie w pracy systemach elektronicznych do ewidencji muzealiów (Musnet, Mona, Muza),
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • cierpliwość, skrupulatność, odpowiedzialność, sumienność,
 • wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
 • doświadczenie w pracy ze zbiorami etnograficznymi
 • doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych
 • doświadczenie w pracach administracyjnych

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • kontakty z osobami i instytucjami oferującymi obiekty do zbiorów MEK
 • prowadzenie procesu pozyskiwania zbiorów
 • organizowanie i prowadzenie posiedzeń Komisji Gromadzenia Zbiorów
 • sporządzanie umów, protokołów i innej dokumentacji akcesyjnej
 • obsługa elektronicznego systemu do zarządzania zbiorami

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • przyjazny klimat pracy

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • list motywacyjny

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: wozny@etnomuzeum.eu w terminie do 30.09.2022 r. z dopiskiem w tytule „Nabór na stanowisko: główny specjalista w Dziale Kolekcji Muzealiów,  Sekretarz Komisji Gromadzenia Zbiorów”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

lub, w przypadku woli, by zgłoszenie było brane pod uwagę również w ewentualnych kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 46, 31-066 Kraków;
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną (iodo@etnomuzeum.eu) lub listownie na adres Administratora;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dotyczą;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywanie przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach – wówczas, przez okres trzech lat;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 • W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

− dostępu do danych osobowych;

− sprostowania danych osobowych;

− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

− wycofania zgody

− żądania usunięcia danych osobowych;

− przenoszenia danych osobowych;

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych