T T
Czarno-biała fotografia oglądana na monitorze komputera.

Kolekcja szklanych negatywów i fotografii | digitalizacja i udostępnianie

Treść

Od 2018 roku MEK prowadzi trzyletni projekt Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie mający na celu udostępnienie unikalnej kolekcji najstarszych fotografii o charakterze etnograficznym w postaci galerii online.

Pasjonaci historii dawnej Galicji i Kresów, badacze, studenci, artyści, regionaliści, będą mieli wolny dostęp do dobrej jakości skanów niezwykłej spuścizny pionierów fotografii i pierwszych kolekcjonerów etnograficznych przedstawień. Będzie to nieocenione źródło wiedzy również dla osób zgłębiających historie rodzinne oraz tożsamość swoich miejscowości.

Do projektu wybrano ponad 2 tysiące fotografii o wyjątkowej wartości historycznej oraz artystycznej, obrazujących społeczeństwo i dziedzictwo kulturowe południowej Polski w II połowie XIX i w I połowie XX wieku. Zbiór przeznaczony do udostępnienia, to nie tylko prosta rejestracja ówczesnej rzeczywistości – mieszkańców wsi i miasteczek w strojach codziennych i regionalnych, zabudowań, przedmiotów codziennego użytku, krajobrazów – ale także przykłady autorskich spojrzeń na tę rzeczywistość.

Zbiór zawiera:
  • 1943 negatywy na podłożu szklanym: żelatynowo-srebrowe (występowanie w latach 1878–1940) i kolodionowe (mokra płyta kolodionowa, występowanie w latach 1851–1885), powstające tylko w jednym, oryginalnym egzemplarzu;
  • 480 unikatowych odbitek fotograficznych wykonanych w historycznych technikach fotograficznych: papieru solnego, albuminowej, kolodionowej, żelatynowo-srebrowej kopiowanej (POP) i wywoływanej (DOP).
Zbiór został podzielony na 6 kolekcji, wg autorstwa i terenu badań: Juliusza Dutkiewicza, Eugeniusza Frankowskiego, Władysława Postawki, Walerego Eljasza Radzikowskiego, Seweryna Udzieli młodszego, Leopolda Węgrzynowicza oraz materiały fotograficzne z Małopolski i Kresów Wschodnich różnych autorów.

Projekt dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Interaktywna kolekcja zostanie udostępniona do użytku w 2021 roku.

Zestaw logotypów i znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska.