T T
Wejście do muzeum, w kadrze widoczne rośliny rosnące przed budynkiem.

Aktualne zasady zwiedzania wystawy stałej

W trosce o Państwa zdrowie wprowadziliśmy zasady zwiedzania wystawy zgodne z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: 

Wystawa stała jest czynna od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 19.00, ale z przerwą techniczną w ciągu dnia (13.00–15.00), przeznaczoną na dezynfekcję powierzchni wspólnych.

1. Na terenie wystawy może przebywać równocześnie 30 osób, tak by mogli Państwo przemieszczać się bezpiecznie z zachowaniem dystansu społecznego. W związku z tym pracownicy obsługi gości mogą prosić kolejnych z Państwa o poczekanie na swoją kolej na wejście na wystawę.

2. Prosimy o zasłanianie ust i nosa przez cały czas przebywania w muzeum. Po wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję dłoni przy użyciu zapewnionych przez nas płynów do dezynfekcji. Płyny czekają na Państwa przy kasach i w szatni.

3. Prosimy o zachowanie odległości minimum 2 metrów od innych osób i bezpieczny dystans od innych zwiedzających podczas całej wizyty w budynku. Obowiązek ten nie dotyczy:

a) rodziców z dziećmi do 13. roku życia,
b) osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
c) osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów.

4. W miarę możliwości prosimy o unikanie dotykania powierzchni wspólnych jak poręcze, ściany, szyby i inne elementy konstrukcyjne.

5. W przypadku zakupu biletów zachęcamy do korzystania z transakcji bezgotówkowych.

6. Prosimy o niespożywanie pokarmów i napojów w budynku muzeum.

7. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o pozostawianie odzieży wierzchniej w szatani w odległości trzech wieszaków od siebie. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z osobistych, zamykanych szafek.

Liczymy na Państwa zrozumienie i odpowiedzialność. Równocześnie, w trosce o Państwa zdrowie, jak i zdrowie naszego zespołu, odradzamy wizytę w muzeum tym z Państwa, którzy mają objawy infekcji oraz podwyższoną temperaturę ciała.


Przypominamy, że niedziela jest dniem wolnego wstępu do muzeum.

Informacje o pozostałych zniżkach: www.etnomuzeum.eu/informacje-o-znizkach