T T
plakat promujący głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

4. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Już od 9 września wszyscy Małopolanie, którzy skończyli 16 lat, będą mogli wybrać spośród zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskeigo najlepsze ich zdaniem pomysły. Głosowanie potrwa przez 3 tygodnie, czyli do 30 września br. Już w połowie października poznamy ostateczne wyniki, a wraz z nimi listę zadań, które w kolejnym roku zrealizuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski każdy mieszkaniec ma 1 głos, który może oddać tylko na jedno zadanie zgłoszone w ramach swojego subregionu. Głosować można na trzy sposoby. Najszybszym i najprostszym z nich będzie oddanie głosu przez internet – na specjalnej platformie internetowej, która uruchomiona zostanie już 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczono też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu. Wzór tegorocznej karty do głosowania oraz lokalizację wszystkich urn, do których należy wrzucić swój głos, można znaleźć na www.bo.malopolska.pl. Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego.W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, (12) 61 60 536, e-mailowy: bo@umwm.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl i na profilu Facebookowym – www.facebook.com/bo.malopolska.