T T
zdjęcie

Mapy miasta – dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa

Dom Esterki, Krakowska 46  

 

wstęp wolny

 

Przez ostatnie półtora roku grupa antropologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła intensywne badania terenowe dotyczące prze­strzeni Krakowa i wiązanych z nią wyobrażeń na temat sacrum oraz dziedzictwa. Wystawa Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa ukazuje symboliczne i mentalne „mapy miasta”, które wyłoniły się z zebra­nych materiałów, rozmów z mieszkańcami i przybyszami odwiedzającymi Kraków.

Pomnikowego „Adasia”, świątynie różnych religii i wyznań, ulice, ale także pamiątki i przedmioty przeznaczone dla turystów oraz pielgrzymów ukazujemy jako elementy niejednorodnych wyobrażeń na temat przestrzeni miasta. Podkreślamy wielowymiarowość i polifoniczność Krakowa, różnorodność „map” i szlaków, które wiodą przez miasto i o nim opowiadają. Ta sama przestrzeń, odnosząc do religii lub pamięci wspólnotowej, dla jednych może stanowić świętość, dla innych może być po prostu atrakcją lub, przeciwnie, miejscem pustym, niedostrzeganym, pomijanym bądź zapomnianym…

Miasto to organizm żywy, zmienny. Jego przestrzeń jest tworzona poprzez interakcje z ludźmi. Pragniemy, by opowieść o tych „ludzkich mapach” oraz wyobrażeniach na temat dziedzictwa i sacrum stanowiła zaproszenie do rozmowy o kształcie dzisiejszego i przyszłego Krakowa.

Kurator: Anna Niedźwiedź
Scenariusz: Anna Niedźwiedź, Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder, Magdalena Kwiecińska
Projekt i aranżacja: Malwina Antoniszczak, Monika Bielak, Sabina Antoniszczak
Wystawa oraz badania etnograficzne zrealizowane przez polski zespół międzynarodowego konsorcjum HERILIGION w ramach programu HERA Uses of the Past.

Projekt jest finansowany przez sieć HERA, NCN, AHRC, FCT, DAST, NWO oraz Komisję Europejską w programie Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 649307 i jest realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie są współorganizatorami wystawy jako partnerzy projektu.

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie