Wystawy czasowe

Bieżące

zdjęcie
21.09.2018 – 31.10.2018

KTO TO WIE(Ś) – wystawy plenerowe

Czy fascynacja wsią musi prowadzić do ucieczki z miasta? Czy, odwołując się do wiejskich tradycji, da się uciec od ciasnego kanonu? Czy można pozwolić sobie na eksperyment? Jak, sięgając do lokalnych źródeł, nie zastygnąć w powielaniu dobrze znanych motywów? Jak przebudzić moc dziedzictwa? Wystawy Kto to wie(ś)? gra z tradycją / gra z wyobraźnią na placu Wolnica w Krakowie oraz Kto to wie(ś)? na własną rękę / na własną miarę w Sądeckim Parku Etnograficznym są próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.

zdjęcie
14.07.2018 – 28.10.2018

Obojętnie, gdzie to jest na świecie

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt obrazów, szkiców i grafik Stanisława Baja, ale przede wszystkim jest okazją do spotkania z samym Autorem. W przestrzeni wystawy dziełom sztuki towarzyszą komentarze artysty. Nie wszystkie wprost odnoszą się do jego twórczości. Baj opowiada o życiu, o przyjaźni, o samotności, o źródłach, o świetle, o zmroku, o tajemnicy, o czekaniu na to, co nieuchronne, i na to, co niespodziewane.

Archiwum

zdjęcie 25.05.2018 – 24.06.2018

Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego

Szesnasta edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie koncentruje się na ruchach i przepływach ludzi, informacji oraz substancji w fizycznych i wirtualnych przestrzeniach oraz między nimi. Prezentowane projekty są bardzo różnorodne, lecz łączą je zagadnienia migracji do współczesnej Europy i przemieszczania się wewnątrz niej, niewidzialności i nieuchwytności danych cyfrowych oraz ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska.

zdjęcie 10.03.2018 – 06.05.2018

Skazitelność. O fabrykach porcelany

Porcelanę nazywano kiedyś „białym złotem”. Dziś zdaje się już nie zadziwiać, zbyt przywykliśmy do tego, że jest. Widzimy w niej też raczej produkt niż dzieło, materię prawie samoistną, a nie skomplikowany proces, w którym łączą się związki chemiczne, technologia i ludzka praca. Szczególnie udział człowieka ginie nam z oczu, tak bardzo porcelanowe formy wydają się nieskazitelne.

zdjęcie 18.11.2017 – 18.02.2018

Mapy miasta – dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa

Przez ostatnie półtora roku grupa antropologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła intensywne badania terenowe dotyczące prze­strzeni Krakowa i wiązanych z nią wyobrażeń na temat sacrum oraz dziedzictwa. Wystawa ukazuje symboliczne i mentalne „mapy miasta”, które wyłoniły się z zebra­nych materiałów, rozmów z mieszkańcami i przybyszami odwiedzającymi Kraków.

zdjęcie 08.07.2017 – 22.10.2017

Na przekór. Kabylia

Wystawa „Na przekór. Kabylia” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie mierzy się ze stereotypami dotyczącymi islamu i Afryki. Wbrew tendencjom do generalizacji i uproszczeń ukazuje zaledwie jeden wycinek tego świata – Kabylię, region w północnej Algierii. To pierwsza w Polsce prezentacja kultury, która przez niemal dwa tysiące lat, na przekór wszelkim okolicznościom, zachowała swą tożsamość.