T T
zdjęcie

Wilamowscy przebierańcy

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Oddziału, które odbędzie się w poniedziałek 11 lutego 2019 r. o godz. 16.30 w kazimierskim Ratuszu przy placu Wolnica 1. Podczas spotkania referat pt. Wilamowscy przebierańcy wygłosi Tymoteusz Król.

 

W języku wilamowskim polskie przebrać się można przetłumaczyć na dwa sposoby: „ferkłȧda zih” i „ejwerkłȧda zih”. Każde z nich ma inne znaczenie i ściśle łączy się z życiem Wilamowian i ich historią. Autor postara się przybliżyć rolę i historię „przebierańców” określanych przez jedno i drugie słowo. Zarówno tych, którzy pojawiali się w czasie wesel i Wielkanocy, jak i tych, którzy z jakichś powodów „przebierali” się w stroje odmienne od tych, które powinni nosić. W kontekście drugiego znaczenia zostanie także omówiona działalność rewitalizacyjna prowadzona od kilku lat przez Stowarzyszenie Wilamowianie oraz Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Tymoteusz Król (Tiöma fum Dökter) – etnolog i germanista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Universität Wien. Obecnie doktorant socjolingwistyki w Instytucie Slawistyki PAN. Wilamowianin, popularyzator i działacz na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego, związanej z nim kultury oraz historii. Członek Stowarzyszenia Wilamowianie i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Bielsku-Białej.