T T
zdjęcie

Praktyka autentyczności I Rekonstrukcje historyczne

Proces demokratyzowania się historii znacząco wpływa na sposób konstruowania wizji przeszłości w kulturze. Debaty nad dawnymi dziejami opuściły gmachy akademii, a grono ekspertów-amatorów od historii wciąż się poszerza. W efekcie reprezentacje przeszłości masowo wkroczyły do przestrzeni publicznej, a jedną z ich form stanowią rekonstrukcje historyczne. To zjawisko kulturowe budzi wątpliwości tak wśród widzów, dziennikarzy, jak i badaczy. Jedni widzą w nim naiwny, niedoskonały sposób prezentowania przeszłości, inni, potencjalne narzędzie pozwalające dotknąć miniony czas. Krytyka odtwórstwa historycznego stanowi tło do rozważań nad praktyką autentyczności – strategią obieraną przez samych rekonstruktorów, by mimo oczywistych niedoskonałości formy reprezentacji historii, jaką stosują, doświadczyć przynajmniej pewnych jej aspektów na własnej skórze.

 

W studiach dr Kamili Baranieckiej-Olszewskiej autentyczność stanowi kategorię emiczną, odzwierciedlającą swoiste zawieszenie odtwórców między przeszłością a teraźniejszością. Celem dr Kamili Baranieckiej-Olszewskiej jest pokazanie, że to nie poszukiwane w rekonstrukcji historycznej wierne odtworzenie historii jest źródłem autentyczności, a właśnie owo napięcie między dawnym a dzisiejszym, pozwalające współczesnym zmierzyć się z wizjami przeszłości.

 

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę Reko-rekonesans.

 

dr Kamila Baraniecka-Olszewska – ukończyła etnologię oraz studia latynoamerykańskie, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Od 2007 roku pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym przedmiotem zainteresowań jest antropologia religii oraz performace studies, a przede wszystkim formy ekspresji religijnej. Opublikowała książki: „Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce” (2013) oraz „Reko-rekonesans: praktyka autentyczności. Antropologiczne studium odtwórstwa historycznego drugiej wojny światowej w Polsce” (2018).

 

Praktyka autentyczności. Rekonstrukcje historyczne
12 listopada, godz. 16.30–18.00
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Ratusz, pl. Wolnica 1 
– wstęp wolny –