T T
Stacja Wisła

Obojętnie, gdzie to jest na świecie | Koncert plenerowy

Na zakończenie pleneru malarskiego ze Stanisławem Bajem, około godziny 21, po zmierzchu, zapraszamy na plenerową scenę Stacji Wisła.

 

Koncert jest wydarzeniem otwartym. Zapraszamy wszystkich, nie tylko uczestników pleneru.

Liryka miłosna i motywy religijne – koncert Adama Struga, któremu na lirze akompaniować będzie Hipolit Woźniak, w wyjątkowej scenerii Parku Stacja Wisła w Krakowie już w tę sobotę.

 
Na plenerowej scenie Parku Stacja Wisła zabrzmią nabożne i świeckie pieśni kurpiowskie. I choć Kurpie zamieszkiwali obszar stosunkowo niewielki pod względem geograficznym, to jednak nad wyraz bogaty repertuarowo, o czym będzie można się przekonać 28 lipca (sobota) tuż po zachodzie słońca – ok. godziny 21.00. Adam Strug, śpiewak, instrumentalista i autor piosenek, wykona pieśni zebrane przez siebie na północno-wschodnim Mazowszu. Na lirze korbowej akompaniować będzie kompozytor i multiinstrumentalista Hipolit Woźniak.

 
Adam Strug od 30 lat bada i praktykuje w formie niezmienionej tradycyjne pieśni przekazywane od pokoleń w tradycji ustnej. Śpiewa to, co w jego rodzinnych stronach było śpiewane od zawsze. Jak sam mówi – „śpiewa po prostu”, posługując się przy tym skalami wcześniejszymi niż dur-mollowe, klawiaturowe, powszechnie dziś używane. Wykonywane przez niego utwory traktują o rzeczach fundamentalnych: miłości, śmierci, rozczarowaniu, nadziei, urodzie i okrucieństwie świata. Na pytanie, dlaczego wybrał właśnie taki repertuar, odpowiada, że muzyka tradycyjna jest najpiękniejsza. Jest żywym źródłem, z którego wciąż warto czerpać w oryginalnej formie.

 

Koncert wpisuje się w cykl wydarzeń towarzyszących wystawie, Obojętnie, gdzie to jest na świecie. Stanisław Baj, malarz, którą do 28 października można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (Dom Esterki, ul. Krakowska 46). Zarówno Stanisław Baj, jak i Adam Strug malują obrazy i ożywiają historie – pierwszy pędzlem, drugi głosem – czerpiąc z miejsc dzieciństwa, podnosząc, to, co ludowe czy też po prostu tradycyjne, do uniwersum. W małych ojczyznach artystów – na wsi, na pograniczu – mieści się bowiem cały kosmos, ludzi i natury. Trzeba go tylko zobaczyć i namalować czy też usłyszeć i wyśpiewać.

Wystąpią:

Adam Strug – śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog, scenarzysta filmów dokumentalnych, lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki, pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”.

Hipolit Woźniak – kompozytor, multiintrumentalista, śpiewak Monodii Polskiej – tym razem wydobędzie dźwięki z liry korbowej.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Partner koncertu