T T
zdjęcie

Noc muzeów 2018

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów, która w Krakowie organizowana jest pod hasłem „Muzea w niepodległej Rzeczypospolitej”, zapraszamy do skorzystania ze specjalnego programu zwiedzania wystawy stałej: Najpożądańsze są przedmioty naturalne, czyli jak po odzyskaniu niepodległości budowano kolekcję Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 

 

Program Nocy Muzeów 2019 w MEK: 

 

Ratusz, plac Wolnica 1

⚠ 19.00–1.00 | Zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej tropem obiektów podarowanych Muzeum w okresie międzywojennym. Niektóre z nich to eksponaty obecne już na wystawie, jednak wiele cennych okazów opuści bezpieczne magazyny po raz pierwszy od wielu lat.

 

Ratusz, plac Wolnica 1, sala na parterze

⚠ 20.00, 22.00, 24.00 | Pokaz oryginalnych szklanych przeźroczy, którymi sto lat temu ilustrowano wykłady organizowane dla osób pracujących przy odbudowie kraju.

 

Muzeum Etnograficzne w Krakowie powstało dzięki pasji i uporowi Seweryna Udzieli, założyciela i pierwszego dyrektora, który w Sprawozdaniu Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie za rok 1912 pisał:
Muzeum etnograficzne pragnie odtworzyć życie ludu, jakiem ono jest w dniu powszednim i świątecznym, w chwili radości i w chwili smutku — więc gromadzi przedmioty lub ich rysunki, jakich lud używa w pewnej miejscowości i jakie posiada. Najpożądańsze są przedmioty naturalne, a gdy ich niemożna dostarczyć, trzeba je zastąpić modelami, malowidłami, rysunkami i fotografiami.

 

Zakończenie pierwszej wojny i odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się impulsem do zintensyfikowania gromadzenia przedmiotów, strojów, sprzętów kiedyś powszechnych, a tuż po zakończeniu walk nielicznie już ocalałych. W popularnych wówczas tytułach prasowych, „Głosie Narodu” czy „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, drukowano odezwy i prośby, szczegółowo wyliczające, „czego nam potrzeba do zbiorów muzeum etnograficznego”. Odzew był ogromny, przez całe międzywojnie napływały dary, tworząc zrąb obecnej — najstarszej i największej — kolekcji etnograficznej w Polsce.


W prasie publikowano podziękowania dla darczyńców z dokładnym opisem przekazanych przedmiotów. Dzięki nim wiemy, że już w 1917 roku Muzeum stało się bezpieczną przystanią między innymi dla nadzwyczaj cennych okazów sztuki i przemysłu ludów malajskich zebranych przez dr. Mariana Raciborskiego na Jawie, Borneo i Sumatrze.


W 1924 roku, anonsowana w prasie, do zbiorów trafiła oryginalna szafa z Orawy, na której drzwiach namalowano historyjki obrazkowe przypominające dzisiejsze plansze komiksowe.

 

„Głos Narodu” w czerwcu 1926 roku donosił o wizycie amerykańskiej śpiewaczki, którą tak zachwyciły prezentowane w Muzeum krakowskie stroje ludowe, że stały się wzorem dla jej kostiumu scenicznego.

 

W 1929 roku wdowa po malarzu Walerianie Krycińskim przekazała zgromadzony według zagadkowego klucza zestaw przedmiotów: chiński kapelusz, afrykańska zatruta strzała, rzeźbione pistolety, kafel z Pokucia, wrzeciono, obraz itp.

 

Wycinek prasowy z 1934 roku wspomina o darowanej lirze korbowej, na której wiejski dentysta, rzeźbiarz i grajek swoim jęczącym z bólu pacjentom grywał „cięte” krakowiaki przed wyrwaniem zęba.

 

Dziennikarze pisali również o hojnych zapisach na rzecz Muzeum, zainteresowaniu sfer zagranicznych, królewskich darach, cennych nabytkach, podarunkach artystów, młodzieży, duchownych, chłopów oraz o armii młodych krajoznawców pracujących dla Muzeum Etnograficznego.

 


W związku z przygotowaniami do Nocy Muzeów zmienią się godziny otwarcia MEK w piątek, 18 maja. Wystawy w budynku Ratusza na pl. Wolnica można będzie tego dnia zwiedzać od 10.00 do 18.00 i później, podczas trwania imprezy od 19.00 do 1.00.