T T
zdjęcie

Moja ślóńsko suknia – projekt tożsamościowy i autoetnograficzny

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie serdecznie zapraszamy na noworoczne zebranie, które odbędzie się 14 stycznia o godz. 16.30 w kazimierskim Ratuszu przy placu Wolnica 1. Podczas zebrania odczyt pt. Moja ślóńsko suknia – projekt tożsamościowy i autoetnograficzny wygłosi dr hab. Grażyna Kubica.

 

Zgodnie ze słowami prelegentki:  

Moje wystąpienie będzie opisywać i analizować projekt autoetnograficzny towarzyszący projektowaniu i szyciu cieszyńskiego stroju. Przedsięwzięcie to zostało podjęte z powodów tożsamościowych i stanowi projekt zmodernizowania śląskiej sukni i dostosowania jej do współczesnej estetyki, nie rezygnując z filozofii tego stroju. Autoetnografię rozumiem za Carolyn Ellis jako praktykę badawczą i pisarską „łączącą to, co autobiograficzne i osobiste, z tym, co kulturowe i społeczne“, opierającą się na emocjach, introspekcji, ucieleśnieniu i wyrażającą się w różnych konwencjach literackich. Ten mój osobisty tekst traktuję jako „krytyczną interwencję w życie społeczne, polityczne i kulturowe”.

 

Grażyna Kubica – pochodzi z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim. Doktor habilitowana w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Jest autorką książek: Luteranie na Śląsku Cieszyńskim (1996), Siostry Malinowskiego (2006), Śląskość i protestantyzm (2011), Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa (2015); opracowania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego (2002), a także wielu artykułów naukowych, tekstów literackich, kilku wystaw fotograficznych i współautorką filmów kobiecej historii mówionej.