T T
zdjęcie

„Mapy miasta...” - projekt antropologiczny a wystawa muzealna

W imieniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zapraszamy na otwarte spotkanie pt. „Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa”. Projekt antropologiczny a wystawa muzealna.

Naszymi gośćmi będą: kuratorka wystawy – dr hab. Anna Niedźwiedź oraz współautorki – dr hab. Monika Golonka-Czajkowska i mgr Kaja Kajder z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie rozpocznie się 12 lutego 2018 (poniedziałek) o godz. 16:30. 


Program spotkania:

  • 16.30 – 17.00 kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa” - ul. Krakowska 46
  • 17.00 – ok. 18.00 przedstawienie teoretycznych założeń projektu naukowego oraz problematyki budowania wystawy w oparciu o projekt (wykład, dyskusja) – Pl. Wolnica 1

Spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z aktualną wystawą czasową pt. „Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa”. Jest ona wynikiem półtorarocznych prac zespołu antropologów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, którzy realizują projekt badawczy poświęcony przestrzeni Krakowa. W ramach projektu szczególny nacisk kładziony jest na kulturowe procesy konstruowania „dziedzictwa”. Dziedzictwo – rozumiane jako kategoria formowalna i dynamiczna – może stać się ciekawym narzędziem do rozpoznawania polifonicznych narracji i wyobrażeń na temat miasta. Dlatego właśnie mówiąc o wielowarstwowości i wielogłosowości Krakowa pluralizujemy także „dziedzictwo” zwracając uwagę na zróżnicowane odniesienia tożsamościowe i dyskursy o przeszłości generowane w i poprzez rozmaite użycia przestrzeni. Zgodnie z założeniami projektu, procesy formowania dziedzictwa rozpatrujemy w kontekście sacrum. Z jednej strony interesuje nas włączanie (bądź wykluczanie) przestrzeni związanych z różnymi tradycjami religijnymi w ramy „dziedzictwa”. Z drugiej strony intrygujące są relacje pomiędzy procesami formowania dziedzictwa a sakralizacją pewnych miejsc, czy też z przeformułowywaniem wyobrażeń dotyczących sacrum. Płynność, nieoczywistość, kontekstowość oraz procesualność granic pomiędzy tym co bywa przeżywane jako sacrum i profanum wyraża się w nieoczywistości sakralnych geografii. Wystawa pragnie zwrócić uwagę na owo rozchwianie oraz wielogłosowość miejskich map sytuujących „dziedzictwo” i sacrum.

Podczas dyskusyjnej części spotkania przybliżymy teoretyczne założenia projektu naukowego, który stanowi podstawę wystawy. Równocześnie zastanowimy się nad problemami wynikającymi z translacji naukowych założeń na język - skierowanej do nieakademickich odbiorców - ekspozycji.  Poruszymy także zagadnienia generowania i zbierania materiału etnograficznego oraz pozycjonowania się badacza zarówno w terenie, jak i w kontekście scenariusza wystawy.

Prace nad wystawą zrealizowano w ramach działalności polskiego zespołu międzynarodowego konsorcjum HERILIGION (The heritagization of religion and the sacralization of heritages in contemporary Europe) finansowanego z programu HERA „Uses of the Past” (2016-2019). Liderem konsorcjum jest prof. Oscar Salemink z Departamentu Antropologii Uniwersytetu Kopenhaskiego. Dr hab. Anna Niedźwiedź z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kierownikiem polskiego zespołu, który współtworzą m.in. dr hab. Monika Golonka-Czajkowska oraz mgr Kaja Kajder.