Szkoły ponadpodstawowe - oferta

klasa gimnazjalna na warsztatach

Dziady część II. Korespondencja sztuk

Jest ciemna listopadowa noc poprzedzająca Dzień Zaduszny. W opuszczonej kaplicy na dalekich kresach dawnej Rzeczpospolitej zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe… Gra muzealna pełna wyzwań i łamigłówek, sprzyjających nabywaniu oraz systematyzowaniu wiedzy. Poszukiwanie Mickiewiczowskich inspiracji. Odkrywanie fascynującego świata przedchrześcijańskich wierzeń, ludowej moralności i religijności. Tropienie wpływu dawnych zwyczajów na życie w XXI wieku. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy zawierających zestaw najważniejszych informacji o lekturze. Praca z tekstem, fragmentami filmów i obrazami.

Chłopi i mieszczanie w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

Oni i my - my i oni to gra muzealna wciągająca w świat „kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, barwnych kafanów i kabatów” za pomocą inspirujących zadań, zagadek, tekstów źródłowych i multimediów. Odkrywanie specyfiki życia na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku. Poszukiwanie klucza do zrozumienia relacji między ówczesnym chłopstwem i mieszczaństwem. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy obejmujących zagadnienia kluczowe dla rozumienia i interpretacji „Wesela”

Co masz dziś na sobie

Koszula czy bluza od dresu? Kierpce czy trampki? Ubrania to potrzeba, obyczaj czy moda? Dawne i dzisiejsze techniki wyrobu materiału. Stroje pradziadków i współczesne kolekcje inspirowane dawnymi wzorami. Praktyczne, ładne, znaczące – rozmowa o funkcjach stroju dawniej i dzisiaj. Sprawdzanie jak stare wzory strojów funkcjonują na współczesnej ulicy.

Po co nam stare pliki? ABC projektów badawczych

Warsztat ma na celu przygotowanie uczniów do pracy nad własnym projektem badawczym. Uczy szukania i analizowania informacji, krytycznego myślenia, stawiania hipotez i ich sprawdzenia. Pokazuje jak wykorzystać narzędzia używane w trakcie badań etnograficznych do samodzielnej pracy w szkole. Uczestnicy mają szansę zapoznać się z różnymi kategoriami materiałów archiwalnych i zastanowić się nad tym, co współcześnie dokumentuje otaczający ich świat.

Podszewka Kazimierza. Gra miejska

Motywem przewodnim gry jest przedwojenna oraz powojenna historia krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Idąc śladem dawnych mieszkańców poznajemy ważne postacie związane z historią dzielnicy oraz na nowo odkrywamy dobrze znane miejsca jak Plac Nowy czy ulica Szeroka. Rozwiązując kolejne zagadki uczestnicy równocześnie zbierają informacje o współczesnym życiu dzielnicy. Praca z kartą zadań, szkicownikiem oraz aparatem fotograficznym pozwala poznać w praktyce metody pracy historyków oraz etnografów.

Gramatyka kultury

Jak we wrzeniu pojęć i emocji zdobyć się na obiektywizm oraz gdzie szukać słów o obniżonej temperaturze? Czy badanie reguł rządzących stosowaniem wyrazów i zdań jest wyłączną domeną gramatyki? Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? W czasie warsztatów zmierzymy się z krytyczną analizą klasycznych tekstów i dokumentów z muzealnego archiwum. Prześledzimy związki słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznamy możliwości i ograniczenia związane z patrzeniem na świat przez nasze "kulturowe okulary". Zdobytą wiedzę wykorzystamy w praktyce, budując narracyjną wystawę z wybranych obiektów z kolekcji MEK.