AA
Rakowicka 10
Fot. CPES Parasol
Fot. CPES Parasol  

„Rakowicka 10” to dwuletni projekt będący kontynuacją działań podjętych w 2013 roku w czasie realizacji projektu „Wolne Muzeum na Wolnicy. Kolektyw Kazimierz” (więcej).  Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie wspólnie z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol stworzyło ofertę skierowana do dzieci i młodzieży z dzielnicy Kazimierz - najbliższego otoczenia Muzeum.

 

Podjęte w projekcie działania obejmują streetworking (terenowa praca socjalna), pracę psychologiczno-pedagogiczną w Centrum Izaaka 5 oraz działania prowadzone w oparciu o narzędzia etnograficzne i projektowe prowadzone przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

 

Działania kierowane przez zespół MEK realizujemy w dwóch etapach.
Przez pierwszy rok prowadziliśmy warsztaty ukierunkowane na remont sali w Centrum Izaaka 5. W ich efekcie powstała przestrzeń służąca wypoczynkowi i zabawie. Została ona zaprojektowana wspólnie z dziećmi biorącymi udział w przedsięwzięciu. To one były pomysłodawcami i wykonawcami głównych elementów wyposażenia sali. Stworzyliśmy przestrzeń laboratoryjną, w której cyklicznie dobudowujemy kolejne elementy. Przejście od pomysłu, poprzez projekt, aż do wdrożenia konkretnych rozwiązań uczy trudnej sztuki negocjacji, rozwija kreatywności oraz wzmacnia poczucie siły sprawczej. W myśl idei recyclingu i zasadami 3R (Reduce, Reuse, Recycle – unikaj kupowania zbędnych rzeczy, użyj powtórnie, utylizuj) zostały wykonane półki ze skrzynek na owoce, kanapa z europalet i stolik z płyt mdf.


W drugim etapie działań działaliśmy z  dziećmi i młodzieżą w przestrzeni miejskiej. Efektem jest rewitalizacja wybranego wspólnie fragmentu przestrzeni na terenie dzielnicy Kazimierz. W trakcie warsztatów, wykorzystując metodę badań terenowych stosowaną w etnografii, nawiązywaliśmy kontakt z mieszkańcami i poznawaliśmy ich potrzeby – to one stanły się punktem wyjścia do  zmian. Była to okazja do poznania ludzi z różnych zakątków świata, którzy współcześnie wybrali Kazimierz jako przestrzeń do pracy i życia, szansa na spróbowanie nowych smaków i zadanie sobie pytania o to, jak wygląda otaczający nas świat.

 

Wierzymy, że proponowane przez nas działania będą inspiracja dla dzieci i młodzieży pokazując, jak wiele można osiągnąć dzięki otwartości na świat i aktywnemu działaniu na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.

 

W ramach projektu w 2015 roku powstał "Ogród zabaw" przy ul. Piekarskiej (więcej).

 

Koordynator projektu w MEK: Anna Szelingowska
Koordynator projektu w CPES Parasol: Agnieszka Zielonka
Prowadzący warsztaty organizowane przez MEK w ramach projektu „Rakowicka 10”: Klaudia Pazdan, Krzysztof Marchlak

 

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.Powrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK