AA
Podaj Dalej
Zdjęcie PAH
Zdjęcie PAH  

„Podaj Dalej” to wspólny projekt edukacyjny Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Polskiej Akcji Humanitarnej adresowany do osób powyżej 16 roku życia. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby, które chcą mieć wpływ na życie własnych społeczności i nie chcą przechodzić obojętnie wobec problemów ludzi – zarówno najbliższych sąsiadów, jak i mieszkańców odległych zakątków świata. Każda z edycji tworzona jest wokół jednego wątku. Obecnie dobiega końca druga edycja projektu (marzec-lipiec 2017), której hasłem wywoławczym i tematem przewodnim jest WODA. Pierwsza edycja odbyła się w rok wcześniej (październik 2015 – sierpień 2016) i dotyczyła ŻYWNOŚCI.

 

Celem „Podaj Dalej” jest zwrócenie uwagi na zależności globalne w dziedzinie m.in. gospodarki, ekonomii i kultury oraz na naszą rolę – jako jednostek - w tym złożonym świecie. Chcemy promować odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, krytyczne myślenie oraz gotowość do ciągłego uczenia się.

 

Do współpracy przy projekcie, poza edukatorami MEK i PAH, zaprosiliśmy specjalistów, na co dzień działających w ramach Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, pracowników Wodociągów Krakowskich, hydrologów, antropologów kulturowych, aktywistów i artystów.

 

Wychodząc z założenia, że najskuteczniejszą metodą edukacyjną jest uczenie się w działaniu – a więc praktyka, każda z edycji „Podaj Dalej” zakłada organizację przedsięwzięcia edukacyjnego. Organizacją zajmują się uczestnicy i uczestniczki projektu. Pomóc w tym mają im trenerzy i pracownicy PAH, MEK oraz zaproszeni goście, którzy w ramach spotkań „Podaj Dalej” dzielą się z uczestnikami i uczestniczkami wiedzą i doświadczeniem na temat metod pozyskiwania funduszy, budowania zespołu projektowego, planowania harmonogramu oraz prowadzenia działań promocyjno - marketingowych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach drugiej edycji projektu:

 

  • 24 czerwca, godz. 16.00 - Happening nad Wisłą. Wydarzenie organizwane w ramach 6 .edycji Wodnej Masy Krytycznej.
  • 29 czerwca, godz. 18.00, Księgarnia Bonobo (Mały Rynek 4) - spotkanie "Woda i polityka - na przykładzie Palestyny". Naszym gościem będzie Katarzyna Rydel - wolontariuszka PAH, absolwentka studiów pomocy humanitarnej, uczestniczka programu EAPPI, która spędziła 3 miesiące w Hebronie. Spotkanie otwiera cykl rozmów wokół tematu "wody".
  • 12 lipca, godz. 19.00, Księgarnia Bonobo (Mały Rynek 4) - spotkanie "Woda i my". Tym razem odpowiemy sobie między innymi na takie pytania jak: Dlaczego warto oszczędzać wodę? Czy oszczędzanie wody w Polsce ma jakieś przełożenie na sytuację wodną w krajach Globalnego Południa, czy w krajach Bliskiego Wschodu? W jakim stopniu przemysł odzieżowy (tekstylny) i przemysł spożywczy wpływają na sytuację wodną na całym świecie? Naszymi prelegentami będą Magdalena Pastuszak (Fairtrade Polska) oraz Maciej Skinderowicz (Kupuj Odpowiedzialnie). O działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej związanych z wodą opowie nam Tadeusz Szczepaniak.
  • 27 lipca, godz. 19.00, Księgarnia Bonobo (Mały Rynek 4) - spotkanie "Co z tą wodą? O sytuacji wodnej w Polsce". Dlaczego w Polsce mamy deficyt wodny? Jak wyglądają zasoby wodne Polski na tle innych krajów? Jak regulacja rzek wpływa na stan wód w naszym kraju? Czy bóbr szkodzi ekosystemowi wodnemu? Jakie czekają nas reformy w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej?Naszą prelegentką będzie Beata Latos - absolwentka geografii o specjalności: hydrologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

FB projektu: https://www.facebook.com/Podaj-dalej-1874736899432299/

 

Koordynatorzy:

z ramienia MEK – Olga Błaszczyńska, blaszczynska@etnomuzeum.eu

z ramienia PAH Kraków – Tadeusz Szczepaniak, tadeusz.szczepaniak@pah.org.pl

 


Informacje: blaszczynska@etnomuzeum.eu lub tel.: 12 430 18 27, od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

PIERWSZA EDYCJA PROJEKTU - październik 2015 - sierpień 2016


Hasłem przewodnim pierwszej edycji była „Żywność”. Od października do czerwca 2016 uczestnicy wzięli udział w warsztatach i spotkaniach na temat prawa i dostępu do żywności, globalnych oraz lokalnych uwarunkowań jej produkcji, wielokulturowości, sprawiedliwego handlu, socjologii i antropologii jedzenia. Do współpracy przy projekcie, poza edukatorami MEK i PAH, zaprosiliśmy specjalistów, na co dzień działających w ramach Koalicji Sprawiedliwego Handlu, Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, Krakowskiej Kooperatywy Spożywczej, Instytutu Socjologii oraz znawców kuchni, aktywistów i artystów. 


Finał projektu odbył w poniedziałek 22 sierpnia na Placu Szczepańskim. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w artystycznym happeningu "Wyobraźnia nie wystarczy", podczas którego w symboliczny sposób przedstawili problem głodu i niedożywienia na świecie. Na miejscu można było porozmawiać z pracownikami i wolontariuszami PAH oraz dowiedzieć się jak w konkretny sposób każdy z nas może zaangażować się w rozwiązanie tego globalnego problemu.

 

 

Galeria:

fot. Marcin Wąsik
fot. Marcin Wąsik
fot. Marcin Wąsik
fot. Studio poza kadrem
fot. Studio poza kadrem
fot. Studio poza kadrem
fot. Studio poza kadrem
fot. Studio poza kadremPowrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK