AA
Jak działamy?
Druga strona rzeczy, cykl wydarzeń w roku 2011. Fot. Marcin Wąsik.
Druga strona rzeczy, cykl wydarzeń w roku 2011. Fot. Marcin Wąsik.  

Poznaj tu samego siebie
Artur Hazelius

 

 

Dzielimy się wiedzą, kolekcją i przestrzenią muzeum. Zależy nam, aby nasze zbiory prowokowały do zadawania pytań i stanowiły punkt wyjścia dla nowego odczytania dawnych znaczeń, do głębszego poznania samego siebie i świata wokół nas. Interesują nas jednocześnie zjawiska współczesne, uważnie przyglądamy się przemianom, które zachodzą w świecie i w nas samych.


Narzędziami w tych procesach są warsztaty, debaty, seminaria, wykłady i pokazy. Otwieramy swoje zasoby, ale i otwieramy się na zasoby innych. We współpracy z partnerami realizujemy długofalowe projekty edukacyjne.
 

 

Nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców:

 

Informacje i rezerwacje dotyczące grup zorganizowanych: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

tel.12 430 60 23;

 

Informacje i rezerwacje dotyczące uczestników indywidualnych: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

tel. 12 430 18 27; e-mail: szelingowska@etnomuzeum.eu, blaszczynska@etnomuzeum.eu.

 Powrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice