AA
Dokumentacja Kontekstowa Kultur (Archiwum MEK)
img
 

Lokalizacja:

MEK, Pl. Wolnica 1

31-066 Kraków

tel. 012 430 55 63, 012 430 55 75 wew. 43
e-mail: mail

 

Godziny otwarcia:

wtorek 9:00 – 18:00

środa – piątek: 9:00 – 15:00

 

Zbiory:

Dział gromadzi, inwentaryzuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne z zakresu etnografii, dokumentujące rzeczywistość kulturową Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich od lat 80.XIX wieku po czasy współczesne oraz gromadzi dokumenty związane z historią Muzeum.

Zasób Działu składa się z dwóch zespołów archiwaliów :

1.    Zbiór materiałów archiwalnych liczący ponad 200.000 jednostek. Jego gromadzenie rozpoczął w końcu XIX wieku Seweryn Udziela, założyciel i dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Jest to zbiór otwarty, a archiwalia opisywane są w następujących kategoriach inwentarzowych:


•    rękopisy, maszynopisy (m.in.: ręcznie przepisane modlitewniki z XVIII wieku, testamenty chłopskie, supliki, opisy etnograficzne miejscowości, zapisy dotyczące folkloru słownego i muzycznego, wspomnienia, pamiętniki, epistolografia a także materiały z badań terenowych podejmowanych przez pracowników MEK oraz korespondencja i dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Muzeum)
•    akwarele, rysunki, grafiki
•    fotografie, widokówki, druki
•    przeźrocza szklane, przeźrocza celuloidowe, filmy
•    klisze szklane, negatywy celuloidowe
•    płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, płyty CD, DVD
•    plakaty, afisze
•    druki ulotne
•    wycinki prasowe
•    mapy

2.    Zbiór materiałów włączonych do zasobów Działu w 1997 roku, pozyskanych z rozwiązanej Pracowni Badania Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN. Pracownię założył w 1946 roku profesor Roman Reinfuss i wraz ze współpracownikami i studentami prowadził intensywne badania terenowe, rejestrując zanikającą już kulturę ludową we wszystkich jej przejawach. Materiały w postaci opisów, wywiadów tematycznych, rysunków, plansz kolorowych zawarte zostały w 823 tekach, których uzupełnienie stanowi około 60.000 fotografii.

Z materiałów archiwalnych  można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni. Wypożyczenie oryginałów lub wykonanie reprodukcji ze zbiorów możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrekcji MEK.

 
 Powrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice