AA
Dokumentacja Kontekstowa Kultur (Archiwum MEK)
img
 

Lokalizacja:

MEK, Pl. Wolnica 1

31-066 Kraków

tel. 012 430 55 63, 012 430 55 75 wew. 43
e-mail: mail

 

Godziny otwarcia:

wtorek 9:00 – 18:00

środa – piątek: 9:00 – 15:00

 

Zbiory:

Dział gromadzi, inwentaryzuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne z zakresu etnografii, dokumentujące rzeczywistość kulturową Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich od lat 80.XIX wieku po czasy współczesne oraz gromadzi dokumenty związane z historią Muzeum.

Zasób Działu składa się z dwóch zespołów archiwaliów :

1.    Zbiór materiałów archiwalnych liczący ponad 200.000 jednostek. Jego gromadzenie rozpoczął w końcu XIX wieku Seweryn Udziela, założyciel i dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Jest to zbiór otwarty, a archiwalia opisywane są w następujących kategoriach inwentarzowych:


•    rękopisy, maszynopisy (m.in.: ręcznie przepisane modlitewniki z XVIII wieku, testamenty chłopskie, supliki, opisy etnograficzne miejscowości, zapisy dotyczące folkloru słownego i muzycznego, wspomnienia, pamiętniki, epistolografia a także materiały z badań terenowych podejmowanych przez pracowników MEK oraz korespondencja i dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Muzeum)
•    akwarele, rysunki, grafiki
•    fotografie, widokówki, druki
•    przeźrocza szklane, przeźrocza celuloidowe, filmy
•    klisze szklane, negatywy celuloidowe
•    płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, płyty CD, DVD
•    plakaty, afisze
•    druki ulotne
•    wycinki prasowe
•    mapy

2.    Zbiór materiałów włączonych do zasobów Działu w 1997 roku, pozyskanych z rozwiązanej Pracowni Badania Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN. Pracownię założył w 1946 roku profesor Roman Reinfuss i wraz ze współpracownikami i studentami prowadził intensywne badania terenowe, rejestrując zanikającą już kulturę ludową we wszystkich jej przejawach. Materiały w postaci opisów, wywiadów tematycznych, rysunków, plansz kolorowych zawarte zostały w 823 tekach, których uzupełnienie stanowi około 60.000 fotografii.

Z materiałów archiwalnych  można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni. Wypożyczenie oryginałów lub wykonanie reprodukcji ze zbiorów możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrekcji MEK.

 
 Powrót do menu głównego
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK