AA
Biblioteka MEK
 

Lokalizacja:
Biblioteka Muzeum Etnograficznego
ul. Krakowska 46 (Dom Esterki)
31-066 Kraków
Tel. (012) 430-60-23 wew. 20

e-mail : mail
Kierownik biblioteki : Małgorzata Zaród

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek w godzinach: 9.00 – 13.00

 

 

Zbiory:
Biblioteka istnieje od 1911 roku. W ciągu blisko stulecia udało się zgromadzić niezwykle cenny, specjalistyczny księgozbiór, który liczy dziś ponad 30 tysięcy woluminów. Obejmuje on dzieła z zakresu etnografii polskiej i obcej, muzealnictwa, historii sztuki, a także antropologii, socjologii, archeologii, historii oraz kulturoznawstwa.


Zbiory pozyskiwane są drogą zakupu, darów oraz wymiany międzybibliotecznej z licznymi placówkami i muzeami w kraju i za granicą, dzięki czemu jest to jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek specjalistycznych w kraju.
Znaleźć tu można m.in:

  • encyklopedie powszechne Orgelbrandta, Gutenberga, Brücknera, Glogera i in.,
  • encyklopedie specjalne, takie jak: staropolska, rolnictwa, wychowawcza, kościelna,
  • słowniki B.Lindego, M. Arcta, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Polski Słownik Biograficzny, współczesne słowniki językoznawcze oraz wydawnictwa bibliograficzne
  • klasyczne dzieła z zakresu etnografii i nauk pomocniczych najwybitniejszych etnografów i ludoznawców, jak np.: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, Kulturę ludową Słowian K. Moszyńskiego, Dzieła Malinowskiego, komplet Atlasów Polskich Strojów Ludowych
  • czasopisma etnograficzne, m.in.: „Lud”, „Wisła”, „Etnografia Polska”, „Polska Sztuka Ludowa”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” i wiele innych.


Udostępnianie zbiorów:
Ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany. Materiały biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Aby skorzystać ze zbiorów, należy okazać ważny dokument tożsamości.
Realizacja zamówień:

  • z księgozbioru podręcznego: od ręki
  • z magazynów: na bieżąco lub na drugi dzień.

W bibliotece istnieje możliwość odpłatnego wykonania kserokopii jedynie z dobrze zachowanych materiałów bibliotecznych. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z własnego sprzętu (laptopy, aparaty cyfrowe).

Wypożyczenia:
Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz dla czytelników indywidualnych.
Realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne.
Wypożyczeń mogą dokonywać pracownicy instytucji naukowych za poręczeniem zakładu pracy.

 

 Powrót do menu głównego
Etnodizajn
Kto Gdzie
Granice
Badania syberyjskie
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Etnokalendarz
WMDL
wirtualne muzea małopolski