AA
Alfabet
img
 

Projekt „Alfabet” powstał z myślą o uczniach przygotowujących się do nowej matury ustnej z języka polskiego i pracujących z nimi nauczycielach. Jego celem było stworzenie narzędzi wzbogacających metody edukacji polonistycznej o techniki artystyczne oraz zachęcających młodzież do uczestnictwa w sztuce rozumianej jako medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji. Efekt – zestaw dziesięciu propozycji dydaktycznych oraz pięciu filmów instruktażowych dla nauczycieli – wypracowany został czasie spotkań z młodzieżą z piętnastu klas małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do poprowadzenia warsztatów zostali zaproszeni uznani artyści z kręgu sztuk wizualnych. Pod ich okiem, na przykładzie dzieł z kolekcji sztuki nieprofesjonalnej MEK, uczestnicy warsztatów doskonalili swój warsztat interpretacyjny, ćwiczyli umiejętność wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedzi. Podejmowali także własne próby twórcze ukierunkowane na reinterpretację problemów poruszanych przez omawiane teksty kultury. W zależności od tematu malowali obrazy techniką akrylową i olejną, rzeźbili w glinie, tworzyli kolaże, szkice lub instalacje przestrzenne.

 

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Owocem doświadczeń uczestników projektu jest pakiet materiałów dla nauczycieli. Składa się on z dziesięciu kart – propozycji dydaktycznych i pięciu filmów instruktażowych dostosowanych do wytycznych podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego oraz warunków pracy w szkole. Dzieła z kolekcji sztuki nieprofesjonalnej MEK zostały w nich przedstawione w kontekście kanonicznych tekstów polskiej literatury oraz zasobów kultury światowej. Dzięki zastosowaniu wolnej licencji ze wszystkich materiałów można korzystać nieodpłatnie. Zapraszamy do pobierania, używania, rozpowszechniania oraz dostosowywania ich do własnych pomysłów i potrzeb!

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

Sposobom wykorzystania wyżej opisanych filmów i materiałów – ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do matury ustnej z języka polskiego – poświęcone zostały trzy szkolenia dla nauczycieli. Zostały przygotowane i poprowadzone we współpracy z partnerem projektu – Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Składały się one z części wykładowej oraz warsztatowej, w czasie której nauczyciele mogli przetestować proponowane im metody i ćwiczenia w przestrzeni wystawy sztuki nieprofesjonalnej z kolekcji MEK.

 

Koordynator projektu: Urszula Sobczyk

Prowadzący warsztaty dla uczniów: Marek Chlanda, Marta Deskur, Agnieszka Lisowska, Cecylia Malik, Agnieszka Marczak, Urszula Sobczyk

Prowadzący szkolenia dla nauczycieli: Maryna Jasińska, dr Monika Nęcka, prof. Anna Pilich, dr Marta Rusek, Joanna Słowińska

Oprawa graficzna: Wojciech Kwiecień-Janikowski

Promocja: Natalia Ciemborowicz-Luber

Organizator: Muzeum Etnograficzne w Krakowie

 

Więcej na: Pinterest i Facebook 

 

Honorowy patronat nad projektem objął Małopolski Kurator Oświaty.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny - miesięcznik "Hejnał Oświatowy".

Partnerem projektu jest portal Sztuka24h.

Galeria:

Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin Wąsik
Alfabet. Fot. Marcin WąsikPowrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice