T T

Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego on-line są przetwarzane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, NIP: 9441503752, REGON: 000277492.


Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, adres Użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez Użytkowników zamówień,
 • w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego on-line,
 • w celu prowadzenia serwisu, w szczególności procesu rejestracji,
 • w celu wypełnienia formularza kontaktowego,
 • w celu dostarczania na adres e-mail Newslettera Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

II. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe Użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę,
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa,
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług,
 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

III. Prawa Użytkownika i kontakt z Administratorem

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji,
 • skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator danych wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe,
 • zwrócenia się również do Administratora danych z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Administrator danych zatrudnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych w postaci elektronicznej i papierowej. Rejestr udostępnia się, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w jego siedzibie.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych to: tel. 12 4306023 w. 15
e-mail: szymanski@etnomuzeum.eu

IV. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane.

V. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. Ponadto Administrator danych informuje, iż pliki typu cookies zostały szczegółowo omówione w Polityce Plików Cookies.