AA
Projekty badawcze
Badania projektu
Badania projektu "Wesela 21". Fot. MEK  

Działalność badawcza Muzeum Etnograficznego eksploruje obszary współczesności ale także zadaje pytania przeszłości. Inspiracją do prac badawczych jest dla nas zarówno kolekcja, jak i współczesne zjawiska kultury, które traktujemy jako punkt wyjścia dla powstających kolekcji kontekstowych.

 

Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny. W projektach pracują specjaliści różnych dziedzin: etnografowie, antropolodzy kultury, kulturoznawcy, historycy sztuki, historycy idei, socjologowie, etnobotanicy. Współpracują z nami także badacze i specjaliści z innych ośrodków naukowych, także uniwersyteckich. Zespoły badawcze spotykają się na wewnętrznych sesjach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności warsztatu z zakresu innych niż własna dyscyplin.

 

PROJEKTY BADAWCZE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO

 

Trwające:

 

Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Projekt ma na celu reinterpretację kolekcji syberyjskiej MEK, którą stanowi ponad 350 unikatowych obiektów reprezentujących rdzenne kultury Syberii. Jego rezultaty zostaną udostępnione w cyfrowym repozytorium w 2019 roku. Kolekcja trafiła do zbiorów Muzeum za pośrednictwem podróżników, kolekcjonerów i kolekcjonerek, zesłańców, wielu postaci o niezwykle barwnych biografiach. Podejmiemy badania historyczne, biograficzne, archiwalne, materiałoznawcze oraz badania terenowe skupione na współczesnych kontekstach. Nawiążemy również międzynarodową współpracę z naukowcami i muzealnikami m. in. z Rosji i Wielkiej Brytanii.

 

Strój Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnienie

Stroje Krakowiaków zachodnich wyróżniają się obfitością odmian i wzorów, a o ich bogactwie zaświadczają historyczne zbiory Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W 2016 roku wybraliśmy się do ponad 100 miejscowości, by jak najbliżej poznać, kto te stroje nosił i kiedy, jaką miały wartość praktyczną i symboliczną, co mówią o miejscowościach z których pochodzą, itd. W roku 2017 pragniemy wydać wielką książkę – monografię strojów Krakowiaków zachodnich.

 

Rzemiosło 2.0

Od początku 2015 roku prowadzimy badania w środowisku małopolskich rzemieślników i postrzemieślników, wywodzących się z tradycji obróbki drewna i metalu. Pragniemy zbadać potencjał działających w regionie zakładów (kowalskich, ślusarskich, ciesielskich, stolarskich) dostarczających produktów i rozwiązań współczesnemu odbiorcy. Wyniki badań, zaplanowanych do realizacji na najbliższe dwa lata, wykorzystamy do stworzenia ogólnodostępnej platformy internetowej, która ma ułatwić kontakt/dialog pomiędzy wytwórcami i ich potencjalnymi partnerami. 

 

Migranci

„Migranci” to projekt, na który składają się badania etnograficzne, rejestracje wideo, fotografie. Badania terenowe, prowadzone we współpracy z Muzeum Życia Walońskiego w Liège, mają na celu bliższe poznanie ludzi, którzy przybyli do górniczego miasteczka Liège. Kim są? Jak im się żyje? Co musieli zrobić by znaleźć się właśnie tam? Efekty tych badań zostaną zaprezentowane publiczności zarówno w Muzeum Życia Walońskiego w Liège jak i Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

 

Zakończone:

 Powrót do menu głównego
Kto Gdzie
Granice
Badania syberyjskie
Rzemiosło 2.0
bon kultury 2017
Etnokalendarz
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
WMDL