AA
Biblioteka MEK
 

Lokalizacja:
Biblioteka Muzeum Etnograficznego
ul. Krakowska 46 (Dom Esterki)
31-066 Kraków
Tel. (012) 430-60-23 wew. 20

e-mail: mail
Kierownik biblioteki : Małgorzata Zaród

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek w godzinach: 9.00 – 13.00

 

 

Zbiory:
Biblioteka istnieje od 1911 roku. W ciągu blisko stulecia udało się zgromadzić niezwykle cenny, specjalistyczny księgozbiór, który liczy dziś ponad 30 tysięcy woluminów. Obejmuje on dzieła z zakresu etnografii polskiej i obcej, muzealnictwa, historii sztuki, a także antropologii, socjologii, archeologii, historii oraz kulturoznawstwa.


Zbiory pozyskiwane są drogą zakupu, darów oraz wymiany międzybibliotecznej z licznymi placówkami i muzeami w kraju i za granicą, dzięki czemu jest to jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek specjalistycznych w kraju.
Znaleźć tu można m.in:

  • encyklopedie powszechne Orgelbrandta, Gutenberga, Brücknera, Glogera i in.,
  • encyklopedie specjalne, takie jak: staropolska, rolnictwa, wychowawcza, kościelna,
  • słowniki B.Lindego, M. Arcta, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Polski Słownik Biograficzny, współczesne słowniki językoznawcze oraz wydawnictwa bibliograficzne
  • klasyczne dzieła z zakresu etnografii i nauk pomocniczych najwybitniejszych etnografów i ludoznawców, jak np.: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, Kulturę ludową Słowian K. Moszyńskiego, Dzieła Malinowskiego, komplet Atlasów Polskich Strojów Ludowych
  • czasopisma etnograficzne, m.in.: „Lud”, „Wisła”, „Etnografia Polska”, „Polska Sztuka Ludowa”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” i wiele innych.


Udostępnianie zbiorów:
Ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany. Materiały biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Aby skorzystać ze zbiorów, należy okazać ważny dokument tożsamości.
Realizacja zamówień:

  • z księgozbioru podręcznego: od ręki
  • z magazynów: na bieżąco lub na drugi dzień.

W bibliotece istnieje możliwość odpłatnego wykonania kserokopii jedynie z dobrze zachowanych materiałów bibliotecznych. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z własnego sprzętu (laptopy, aparaty cyfrowe).

Wypożyczenia:
Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz dla czytelników indywidualnych.
Realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne.
Wypożyczeń mogą dokonywać pracownicy instytucji naukowych za poręczeniem zakładu pracy.

 

Opłaty:

Jednorazowa, roczna opłata rejestracyjna wynosi 1 zł. 

 

 Powrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice